Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Building Knowledge Based Engineering application for supporting design of pressure vessel

Andrzej Kiewlak

Abstract

Rapid technological progress requires an implementation of modern solutions to improve designers’ work. Knowledge Based Engineering (KBE) system is a tool which meet these requirements. Various types of knowledge-based applications are created to solve specific engineering problems within this group of tools. This kind of applications significantly simplify work and save a lot of time. This engineering thesis presents an application supporting a designing process of horizontal pressure vessels. The application has been written in Visual Basic and integrated with the 3D modelling program SolidWorks. The application avoid the user of performing the necessary calculations to design a tank and self-modelling. On the basis of the tank operating parameters determined by the user, the application carries out the necessary calculations and selects a geometrical dimensions of individual vessel elements. User interface gives an ability to choose a needed options in a simple and clear way. Final result of the application's work is the generated tank assembly with sub models.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Kiewlak (FACME) Andrzej Kiewlak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Budowa aplikacji Knowledge Based Engineering do wspomagania procesu projektowania zbiornika ciśnieniowego
Supervisor
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jerzy Pokojski (FACME/IMDF) Jerzy Pokojski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2187
Reviewers
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Knowledge Based Engineering, zbiorniki ciśnieniowe, SolidWorks
Keywords in English
Knowledge Based Engineering, pressure vessels, SolidWorks
Abstract in Polish
Szybki postęp technologiczny wymaga zaimplementowania nowoczesnych rozwiązań usprawniających pracę projektantów i konstruktorów. Narzędziami, które mają za zadanie sprostać wymaganiom są systemy KBE (Knowledge Based Engineering). W ramach tej grupy narzędzi tworzone są różnego rodzaju aplikacje oparte na wiedzy, które mają na celu rozwiązywanie określonych problemów inżynierskich. Aplikacje takiego rodzaju znacznie upraszczają pracę oraz zaoszczędzają czas. Niniejsza praca przedstawia aplikację wspomagającą projektowanie poziomych zbiorników ciśnieniowych. Aplikacja została napisana w języku Visual Basic oraz zintegrowana z programem do modelowania trójwymiarowego SolidWorks. Użytkownik korzystający z aplikacji jest pozbawiony konieczności wykonywania obliczeń potrzebnych do zaprojektowania zbiornika oraz własnoręcznego modelowania. Na podstawie określonych przez użytkownika parametrów eksploatacyjnych zbiornika, aplikacja przeprowadza potrzebne obliczenia i dobiera wymiary geometryczne poszczególnych elementów zbiornika. Interfejs aplikacji pozwala w prosty i jasny sposób dokonać wyboru potrzebnych opcji. Efektem pracy aplikacji jest wygenerowanie modelu zbiornika wraz z określonymi elementami.
File
  • File: 1
    280125-Andrzej_Kiewlak-Budowa_aplikacji_KBE_do_wspomagania_procesu_projektowania_zbiornika_ciśnieniowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35304

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5a47c08c6238477083effd63861746d0/
URN
urn:pw-repo:WUT5a47c08c6238477083effd63861746d0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page