Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of using steel sections of various steel grades for soldier pile and laging wall system ("berlin wall")

Szymon Józef Sarnowski

Abstract

This dissertation is focused on analysis of steel grade (class) of pile in „Berlin wall” system in relation to the cost of building such support system. The purpose of this paper was to verify weather using one steel grade is more cost-effective than using the other one. To perform analysis, three calculations on the same support system were done, but each time made of another steel grade. The calculations were performed in computer program GEO5, trying to optimize the parameteres of wall in similar manner for each steel grade. Full results of calculations are included in attachments, the most important parameters had been collated in tables to enable comparison. Subject literature does not raise the problem of the cost of making excavation support system but focuses instead on purely technical and scientific issues. Economic consideration is rather in the range of desing office, which is optimizing the solution of excavation support system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Józef Sarnowski (FCE) Szymon Józef Sarnowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza zastosowania kształtowników stalowych różnych klas stali dla obudowy berlińskiej wykopu
Supervisor
Urszula Tomczak (FCE/IRB) Urszula Tomczak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
35 + załączniki
Internal identifier
DIL-3813
Reviewers
Urszula Tomczak (FCE/IRB) Urszula Tomczak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE/IRB) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Głębokie wykopy, ściana berlińska, stal, analiza ekonomiczna, GEO5.
Keywords in English
Deep excavations, soldier pile and lagging wall („berlin wall”), steel, economic analysis, GEO5.
Abstract in Polish
Niniejsza praca skupia się na analizie gatunku (klasy) stali słupów ściany berlińskiej w odniesieniu do kosztów wykonania takiej obudowy. Celem było sprawdzenie czy użycie danej klasy stali jest bardziej ekonomicznie uzasadnione niż użycie innej klasy stali. Dla dokonania analizy przeprowadzono trzykrotne obliczenie tej samej obudowy, lecz każdorazowo wykonanej z innego gatunku stali. Obliczenia przeprowadzono w programie GEO5, starając się zoptymalizować parametry ścianki w podobny sposób dla każdego gatunku stali. Pełne wyniki obliczeń zawarto w załącznikach, najistotniejsze parametry zestawiono tabelarycznie aby umożliwić ich porównanie. Literatura przedmiotu nie podejmuje problemu analizy kosztów wykonania zabezpieczenia wykopu, skupia się raczej na zagadnieniach czysto technicznych i naukowych. Rozważania ekonomiczne leżą zazwyczaj w zakresie biura projektowego optymalizującego rozwiązanie zabezpieczenia wykopu.
File
  • File: 1
    Praca-inż-Sarnowski-Szymon-251958.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10908

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5a0bee9331a34d3a843e77b413eeaae1/
URN
urn:pw-repo:WUT5a0bee9331a34d3a843e77b413eeaae1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page