Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The wheel bearings of the Formula Student car

Przemysław Siwicki

Abstract

The wheel bearings of the Formula Student car The diploma thesis concerns the design of the wheel bearing of the Formula Student car. The vehicle is being built by the WUT Racing scientific club operating at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering at the Warsaw University of Technology. The presented solution will be implemented in the emerging WUT 3 vehicle, which will participate in competitions organized by SAE. In the first part the course of the competition was presented. The static and dynamic competitions with their scoring were discussed. Additionally, the activity of the WUT Racing scientific club has been described, focusing on the plans for the construction of a new WUT 3 car. This chapter also briefly describes the purpose and scope of the work. The next part of the diploma thesis presents a review of the applied solutions used for bearing vehicle wheels with their description. In addition, the calculation method used to select the bearings is presented. Appropriate calculations and analyzes have been carried out, including the characteristics of car motion. The bearings were selected based on obtained results. The third chapter describes details of the proposed design of the front and rear hubs of vehicle wheels. The each stage of design work is described. The 3D models of the designed elements made in the NX 12 program are presented. In addition, the FEM analysis of the hubs was carried out using ANSYS Workbench program. The last chapter contains the summary of the completed project with description of the most important details. The possible usage of the proposed solution in the foreseeable future is discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Siwicki (FACME) Przemysław Siwicki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Łożyskowanie kół jezdnych bolidu Formuła Student
Supervisor
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2200
Reviewers
Hubert Sar (FACME/IV) Hubert Sar,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Formuła Student, 2. Formuła SAE,3. Łożyska, 4. Piasty, 5. WUT Racing.
Keywords in English
1. Formula Student, 2. Formula SAE, 3. Bearings, 4. Hubs,5. WUT Racing.
Abstract in Polish
Łożyskowanie kół jezdnych bolidu Formuła Student Praca dyplomowa dotyczy projektu łożyskowania kół jezdnych bolidu Formuła Student. Pojazd budowany jest przez koło naukowe WUT Racing działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Przedstawione rozwiązanie zostanie zaimplementowane w powstającym pojeździe WUT 3, który to będzie brał udział w zawodach organizowanych przez SAE. W części pierwszej przybliżono przebieg zawodów. Omówiono poszczególne konkurencje statyczne oraz dynamiczne wraz z ich punktacją. Dodatkowo opisano działalność koła naukowego WUT Racing, skupiając się na planach budowy nowego bolidu WUT 3. W tym rozdziale pokrótce zawarto również cel i zakres prac. Kolejna część pracy dyplomowej przedstawia przegląd stosowanych rozwiązań łożyskowania kół pojazdów wraz z ich omówieniem. Dodatkowo opisano metodę obliczeń użytą do doboru łożysk. Przeprowadzono stosowne obliczenia i analizy, między innymi charakterystyki ruchu bolidu. Na podstawie otrzymanych wyników dobrano łożyska spełniające wymagane kryteria. Trzeci rozdział zawiera szczegóły dotyczące zaproponowanej konstrukcji piast przednich i tylnych kół bolidu. Opisano poszczególne etapy prac projektowych. Przedstawiono modele 3D zaprojektowanych elementów, które zostały wykonane w programie NX 12. Dodatkowo wykonano analizy wytrzymałościowe MES piast w programie ANSYS Workbench. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie wykonanego projektu z uwzględnieniem najważniejszych szczegółów. Przedstawiono możliwe wykorzystanie zaproponowanego rozwiązania w niedalekiej przyszłości.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻYNIERSKA_BEZ_RYSUNKÓW_I_TABEL_Przemysław_Siwicki_267623.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35457

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59eb6824f2764eb587323bc8f9a16059/
URN
urn:pw-repo:WUT59eb6824f2764eb587323bc8f9a16059

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page