Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kotłownią

Bartosz Pełnikowski

Abstract

The aim of the work was the design of central heating installation along with a boiler for the building multi-family in III-climate zone. The building consists of two storeys and a basement. On each storey there are three flats and the number of rooms is 47. The total area is 564,32 m2 of which 394,00m2 creates a heated surface. The site uses convector and plate radiators. The theme of the thesis is The project of central heating for multi-family residential building with a boiler room. The thesis is divided into two sections: -the first contains the theory concerning the installation of central heating and the boiler room. This section was written basing on the literature, acts and legal standards. -the second contains the technical description, calculations and drawings. The properly conducted calculations have allowed for: • calculation of the heat demand for rooms, • sizing and relevant material, • selection of control of the central heating, • selection of radiators along with the location, • choice of the boiler. The thesispresents the installation of central heating together along with a boiler for a multi-family building.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Bartosz Pełnikowski (WBMiP) Bartosz Pełnikowski Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kotłownią
Promotor
Jan Ircha (WBMiP/IB) Jan Ircha Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Aneta Krajewska (WBMiP/IB) Aneta Krajewska Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Jan Ircha (WBMiP/IB) Jan Ircha Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
instalacja centralnego ogrzewania, dobór kotła, kotłownia
Słowa kluczowe w języku angielskim
central heating installation, boiler selection, boiler room
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy było wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią dla budynku wielorodzinnego występującego w III strefie klimatycznej. Budynek składa się z dwóch pięter i piwnicy. Na każdej kondygnacji znajdują się trzy mieszkania, a liczba pomieszczeń wynosi 47. Łączna powierzchnia wynosi 564,32 m2, z czego 394,00m2 tworzy powierzchnia ogrzewana. W danym obiekcie zastosowano grzejniki konwektorowe i płytowe. Przedmiotem pracy dyplomowej jest Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kotłownią Praca dyplomowa została podzielona na dwa rozdziały: - pierwszy zawiera teorię dotyczącą instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni. Część ta została napisana w oparciu o literaturę, akty i normy prawne. - druga zawiera opis techniczny, obliczenia i rysunki. Odpowiednio przeprowadzone obliczenia umożliwiły: • obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń, • dobór średnic i odpowiednich materiałów, • dobór regulacji instalacji centralnego ogrzewania, • dobór grzejników wraz z lokalizacją, • dobór kotła. Praca dyplomowa przedstawia instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią dla budynku wielorodzinnego.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 11588

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59e9338adf93409c96946f68cbd18391/
  URN
  urn:pw-repo:WUT59e9338adf93409c96946f68cbd18391

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek