Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE PROJECT OF CENTRAL HEATING FOR MULTI-FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH A BOILER ROOM

Bartosz Pełnikowski

Abstract

The aim of the work was the design of central heating installation along with a boiler for the building multi-family in III-climate zone. The building consists of two storeys and a basement. On each storey there are three flats and the number of rooms is 47. The total area is 564,32 m2 of which 394,00m2 creates a heated surface. The site uses convector and plate radiators. The theme of the thesis is The project of central heating for multi-family residential building with a boiler room. The thesis is divided into two sections: -the first contains the theory concerning the installation of central heating and the boiler room. This section was written basing on the literature, acts and legal standards. -the second contains the technical description, calculations and drawings. The properly conducted calculations have allowed for: • calculation of the heat demand for rooms, • sizing and relevant material, • selection of control of the central heating, • selection of radiators along with the location, • choice of the boiler. The thesispresents the installation of central heating together along with a boiler for a multi-family building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Pełnikowski (FCEMP) Bartosz Pełnikowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kotłownią
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania, dobór kotła, kotłownia
Keywords in English
central heating installation, boiler selection, boiler room
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią dla budynku wielorodzinnego występującego w III strefie klimatycznej. Budynek składa się z dwóch pięter i piwnicy. Na każdej kondygnacji znajdują się trzy mieszkania, a liczba pomieszczeń wynosi 47. Łączna powierzchnia wynosi 564,32 m2, z czego 394,00m2 tworzy powierzchnia ogrzewana. W danym obiekcie zastosowano grzejniki konwektorowe i płytowe. Przedmiotem pracy dyplomowej jest Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kotłownią Praca dyplomowa została podzielona na dwa rozdziały: - pierwszy zawiera teorię dotyczącą instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni. Część ta została napisana w oparciu o literaturę, akty i normy prawne. - druga zawiera opis techniczny, obliczenia i rysunki. Odpowiednio przeprowadzone obliczenia umożliwiły: • obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń, • dobór średnic i odpowiednich materiałów, • dobór regulacji instalacji centralnego ogrzewania, • dobór grzejników wraz z lokalizacją, • dobór kotła. Praca dyplomowa przedstawia instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią dla budynku wielorodzinnego.
File
  • File: 1
    253792_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11588

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59e9338adf93409c96946f68cbd18391/
URN
urn:pw-repo:WUT59e9338adf93409c96946f68cbd18391

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page