Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application supporting task planning for an agile organization employee

Maciej Suchocki

Abstract

The aim of this thesis was to design, implement and test an application on CRM platform that enables planning, monitoring and analyzing processes created from consecutive jobs. The application should be designed in such a way that it can serve any agile organization or those who want to implement agile elements for their work, regardless of the field they deals with. The key aspect was realization of organization virtualization, where employees using system functionalities can independently organize their work and transfer the most important elements of the company management to one program. The implemented process creator helps in managing processes consisting of tasks in the form of directed acyclic graphs which supports quick work reconfiguration to find the most cost-effective solution. Triggers which are responsible for application logic during operations on the integrated database have used the delegation pattern in order to protect from errors related to the limits imposed by the platform and help in further development of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Suchocki (FEIT/AK) Maciej Suchocki,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja wspierająca planowanie zadań pracownikowi organizacji zwinnej
Supervisor
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Pałka (FEIT/AK) Piotr Pałka,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
organizacja zwinna, wirtualizacja organizacji, platforma CRM, skierowany graf acykliczny, wzorzec delegacji
Keywords in English
agile organization, organization virtualization, CRM platform, directed acyclic graph, delegation pattern
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest zaprojektowaniu, implementacji oraz przetestowaniu aplikacji na platformie CRM, która ma za zadanie umożliwienie planowania, monitorowania i analizowania procesów stworzonych z postępujących po sobie zadań. Aplikacja powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby mogła służyć dowolnej organizacji zwinnej lub chcącej wdrożyć elementy zwinne do swojej pracy, niezależnie od dziedziny którą się zajmuje. Kluczowym aspektem było spełnienie warunku wirtualizacji przedsiębiorstwa, gdzie pracownicy za pomocą wachlarza funkcjonalności systemu mogą samodzielnie organizować swoją pracę oraz przenieść najważniejsze elementy zarządzania firmą do jednego programu. Zaimplementowany kreator procesów umożliwia zarządzanie w organizacji przebiegami stworzonymi z postępujących po sobie zadań w postaci acyklicznych grafów skierowanych, pomagających w szybkiej rekonfiguracji pracy i znalezienia najbardziej opłacalnego rozwiązania. W wyzwalaczach, odpowiadających za logikę aplikacji przy operacjach na zintegrowanej bazie danych, posłużono się wzorcem delegacji, co uchroni działanie od błędów związanych z limitami narzuconymi przez platformę i pomoże w dalszym rozwijaniu aplikacji.
File
  • File: 1
    MaciejSuchocki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30221

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59c70ea1cb5d44ada10eba90ff1e0a45/
URN
urn:pw-repo:WUT59c70ea1cb5d44ada10eba90ff1e0a45

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page