Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

IV railway package and challenges facing railway transport system in Poland with the special regard to the technical pillar

Piotr Michał Urban

Abstract

In my thesis I discussed set of legal regulations of European Parliament making up IV railway package. This package consists of 6 legislative texts, divide into technical and market pillars. In my thesis I focused mostly on technical pillar. In its first part I described history of EU railway legislative and long-term goals of transportation policy. In the next chapters I described IV railway package in general and characterised its main goals. In the further par of my thesis I described 3 legislative texts makig up technical pillar: directive on the interopearbility, directive on safety and regulation on the European Agency for Railways. In this chapter I compared present regulations and those which will be implemented within IV railway package. In the last part I analised challenges facing railway transport system in Poland. Those challenges were analised from point of view state authorities (Railway Transport Office) and other participant of the railway market. On the base of this analysis I formulated conclusions about implementing IV railway package in Poland and its impact on polish railway market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Michał Urban (FT) Piotr Michał Urban,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
IV pakiet kolejowy a wyzwania przed systemem transportu kolejowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem części technicznej pakietu
Supervisor
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kolej, interoperacyjność, bezpieczeństwo, IV pakiet kolejowy
Keywords in English
railway, interoperability, safety, IV railway package
Abstract in Polish
W niniejszej pracy został omówiony zestaw regulacji prawnych uchwalonych przez Parlament Europejski składających się na tzw. IV pakiet kolejowy. Pakiet ten składa się z 6 aktów prawnych, które dzielą się umownie na filar techniczny i filar rynkowy IV pakietu kolejowego. W mojej pracy skoncentruje się głównie na filarze technicznym. W pierwszej części pracy została opisana historia prawodawstwa WE w kontekście transportu kolejowego oraz długofalowe cele polityki transportowej WE. W kolejnych częściach zostały opisane główne cele wdrożenie IV pakietu kolejowego oraz został on ogólnie scharakteryzowany. W dalszej części pracy zostały szczegółowo opisane 3 dokumenty składające się na filar techniczny: dyrektywa w sprawie interoperacyjności, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa i rozporządzenia w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. W ramach tej części pracy zostały porównane rozwiązania istniejące obecnie z tymi, których wdrożenie zakłada IV pakiet kolejowy. W ostatniej części pracy zostały przeanalizowane obawy i wyzwania stojące przed system transportu kolejowego w Polsce. Wyzwania te zostały przeanalizowane zarówno od strony organów państwa (Urzędu Transportu Kolejowego), jak i od strony pozostałych uczestników rynku kolejowego (przewoźników i przedsiębiorców kolejowych). Na podstawie analizy zostały przedstawione wnioski odnośnie wdrożenia IV pakietu kolejowego w Polsce i skutków jakie wywrze on na polski rynek kolejowy.
File
  • File: 1
    PRACA_DYPLOMOWA_4_po_poprawkach.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29501

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59c22a7dc920445eb48940fc50db4297/
URN
urn:pw-repo:WUT59c22a7dc920445eb48940fc50db4297

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page