Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zastosowanie druku 3D w opakowalnictwie i przemyśle spożywczym

Adrianna Weronika Chmolewska

Abstract

This thesis is an analysis of the possibilities of using 3D printing in the packaging and food industry. The analysis of materials and 3D printing technology in individual segments is one of the important issues of modern technology and was performer as part of this work. 3D printing is still at the development stage and the forecasts are promising, what makes this topic very important. In addition, the thesis describes in detail the modifications in individual 3D printing techniques that have been introduced in the packaging and food segment. The work also indicates the directions of development and further perspectives for this area of 3D printing.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Adrianna Weronika Chmolewska (WMT) Adrianna Weronika Chmolewska Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Zastosowanie druku 3D w opakowalnictwie i przemyśle spożywczym
Promotor
Joanna Izdebska-Podsiadły (WMT/IMP) Joanna Izdebska-Podsiadły Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)
Kierunek / specjalność studiów
, Papiernictwo i Poligrafia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Zuzanna Żołek-Tryznowska (WMT/IMP) Zuzanna Żołek-Tryznowska Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Joanna Izdebska-Podsiadły (WMT/IMP) Joanna Izdebska-Podsiadły Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
druk 3D, opakowania, tworzywa sztuczne
Słowa kluczowe w języku angielskim
3D printing, packaging, plastic
Streszczenie w języku polskim
Praca skupia się na analizie możliwości zastosowania druku 3D w opakowalnictwie oraz przemyśle spożywczym. Przygotowana w ramach opracowania analiza materiałów oraz technologii druku 3D w poszczególnych segmentach jest jednym z istotnych zagadnień współczesnej techniki, ponieważ nadal druk 3D jest na etapie rozwoju, a prognozy są obiecujące. Ponadto w pracy szczegółowo opisano modyfikacje w poszczególnych technikach drukowania 3D, jakie zostały wprowadzone w segmencie opakowaniowym oraz spożywczym. Wskazano w niej również kierunki rozwoju oraz dalsze perspektywy dla tego obszaru druku 3D.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_dyplomowa_wersja_końcowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 24451

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59b2471aa41d476a9861d49149fed5fc/
URN
urn:pw-repo:WUT59b2471aa41d476a9861d49149fed5fc

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony