Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

3D printing in packaging and food industry

Adrianna Weronika Chmolewska

Abstract

This thesis is an analysis of the possibilities of using 3D printing in the packaging and food industry. The analysis of materials and 3D printing technology in individual segments is one of the important issues of modern technology and was performer as part of this work. 3D printing is still at the development stage and the forecasts are promising, what makes this topic very important. In addition, the thesis describes in detail the modifications in individual 3D printing techniques that have been introduced in the packaging and food segment. The work also indicates the directions of development and further perspectives for this area of 3D printing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrianna Weronika Chmolewska (FPE) Adrianna Weronika Chmolewska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Zastosowanie druku 3D w opakowalnictwie i przemyśle spożywczym
Supervisor
Joanna Izdebska-Podsiadły (FPE/IMP) Joanna Izdebska-Podsiadły,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zuzanna Żołek-Tryznowska (FPE/IMP) Zuzanna Żołek-Tryznowska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Joanna Izdebska-Podsiadły (FPE/IMP) Joanna Izdebska-Podsiadły,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
druk 3D, opakowania, tworzywa sztuczne
Keywords in English
3D printing, packaging, plastic
Abstract in Polish
Praca skupia się na analizie możliwości zastosowania druku 3D w opakowalnictwie oraz przemyśle spożywczym. Przygotowana w ramach opracowania analiza materiałów oraz technologii druku 3D w poszczególnych segmentach jest jednym z istotnych zagadnień współczesnej techniki, ponieważ nadal druk 3D jest na etapie rozwoju, a prognozy są obiecujące. Ponadto w pracy szczegółowo opisano modyfikacje w poszczególnych technikach drukowania 3D, jakie zostały wprowadzone w segmencie opakowaniowym oraz spożywczym. Wskazano w niej również kierunki rozwoju oraz dalsze perspektywy dla tego obszaru druku 3D.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_wersja_końcowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24451

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59b2471aa41d476a9861d49149fed5fc/
URN
urn:pw-repo:WUT59b2471aa41d476a9861d49149fed5fc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page