Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assignment "The Cooper Hedgehog Project"

Cyryl Poświst Fedorko

Abstract

A method of influencing morphological parameters of deposited metallic surface by mercury vapor exposition has been researched. Potential usage on thin golden and copper layers has been compared. Usability of implemented polymeric supports of EVA and two types of Topas has been investigated. Polymeric support samples has been sputtered with metallic coat, which consecutively has been amalgamated in medium vacuum conditions and then vacuum deamalgamated in increased temperature. Obtained samples ware characterized with optical microscope and atomic force microscope. Received data proved validity of further develop-ment of given method both in matter of polymeric supports and vulnerability of copper me-tallic surfaces for amalgamation / deamalgamation process in controllable surface develop-ment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cyryl Poświst Fedorko (FC) Cyryl Poświst Fedorko,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Zadanie "The Cooper Hedgehog Project"
Supervisor
Wojciech Fabianowski (FC/CPCT) Wojciech Fabianowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Fabianowski (FC/CPCT) Wojciech Fabianowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Tomasz Kobiela (FC/CDSB) Tomasz Kobiela,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Miedź, Złoto, Rtęć, Topas, EVA, Amalgamacja, Amalgamaty, Powierzchnia, Morfologia, Podłoża, Modyfikacja, Polimer, Polimerowe
Keywords in English
Copper, Gold, Mercury, Topas, EVA, Amalgamation, Amalgam, Surface, Morphology, Modification, Support, Polymer, Polymeric
Abstract in Polish
Zbadano metodę modyfikacji powierzchni warstw metalicznych opartą o procesy zachodzą-ce podczas amalgamacji parami rtęci. Porównano potencjał metody w zastosowaniach dla cienkich warstw złota oraz miedzi. Sprawdzono możliwość zastosowania jako podkładu pod warstwę metaliczną folii polimerowych EVA oraz dwóch serii Topasu. Na powierzchnię próbek napylono warstwę metaliczną, która została najpierw poddana ekspozycji na pary rtęci w warunkach średniej próżni, a następnie poddana procesowi deamalgamacji próżniowej w podwyższonej temperaturze. Uzyskane próbki zbadano przy pomocy mikroskopu optycznego oraz mikroskop sił atomowych. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność dalszego rozwoju tej metody modyfikacji powierzchni zarówno w kwestii zastosowania polimerowych folii podkładowych jak i podatności miedzi na kontrolowanie morfologii powierzchni amalgamo-waniem / deamalgamowaniem.
File
  • File: 1
    Cyryl Fedorko Praca inż Zadanie the Copper Hedgehog Project.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10709

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59b0e51c8ab64fc39febe17387462af1/
URN
urn:pw-repo:WUT59b0e51c8ab64fc39febe17387462af1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page