Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of central floor heating installation in a single-family building

Piotr Giziewicz

Abstract

The thesis includes the implementation of central floor heating installation in a single-family building which is located in Wyszków at Inżynierska 19 St. in the 3rd climatic zone wherein the external computational temperature is -20 ° C. It is a 2-storey building with an unheated attic. On the ground floor there are common rooms, a boiler room and a garage, on the first floor there are 4 rooms and a bathroom with a wardrobe. The first part of the thesis includes a theoretical introduction on the subject a water floor heating installation. The characteristics of this heating solution were elaborate, ie low parameters of the refrigerant, maintaining thermal comfort and hygiene conditions in the rooms for users and better interior design. In this part are presented technical solutions for the installation of floor heating. The types of floor radiators according to the PN-EN 1264 standard "Built-in heating systems and systems" are construction, way of laying, installation and fix. The second part of the thesis describes practical solutions design and installation of water, floor heating installation. For this purpose, the Audytor OZC 6.8 Edu Pro program was used. With it help was calculated the total design heat loss is compliant with the PN-EN 12831-1: 2017-08 standard "Energy performance of buildings - Calculation method of the design heat load - Part 1: Thermal load". Building partitions are designed in accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure of April 12, 2002. regarding technical conditions, such as buildings and their location for 2021. The next stage was to design, in the Audytor SET 7.1 program, 5 type of floor radiators, sub-type A1 according to PN-EN 1264, depending on the type of substructure and finishing layer. The design of the distribution, selection of the installation system, fixing of pipes and fittings was also made with the use of the above-mentioned program. This section also discussed the system of multilayer piping and compression fittings KAN-therm PRESS which used in the project. Described pipe fixing system that works in the KAN-therm TACKER system, consisting in fixing pipes for thermal insulation with plastic pins and HERZ distributors, which will be used to distribute the medium to the installation. The protection of the installation with the closed expansion vessel and the safety valve was also discussed. A pressure test will be carried out according to the guidelines of the manufacturer of the KAN-therm installation system, and the pipes will be insulated with a PE foam thermal insulation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Giziewicz (FEE) Piotr Giziewicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wodne ogrzewanie podłogowe, zewnętrzna temperatura obliczeniowa, system niskotemperaturowy, komfort cieplny, projektowa strata ciepła, grzejnik podłogowy, podłoga grzejna, promieniowanie
Keywords in English
water floor heating, external computational temperature, low temperature system, thermal comfort, design heat loss, floor heater, heating floor, radiation
Abstract in Polish
Praca obejmuje wykonanie projektu wodnej instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym w Wyszkowie przy ul. Inżynierskiej 19 w III strefie klimatycznej, w której zewnętrzna temperatura obliczeniowa wynosi -20°C. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z nieogrzewanym poddaszem. Na parterze znajdują się pomieszczenia wspólne oraz kotłownia i garaż, na piętrze 4 pokoje oraz łazienka z garderobą. Pierwsza część pracy zawiera wstęp teoretyczny na temat wodnego ogrzewania podłogowego. Omówione zostały cechy charakterystyczne tego rozwiązania, takie jak niskie parametry czynnika, zachowanie komfortu cieplnego i warunków higienicznych w pomieszczeniu dla użytkowników oraz lepsza aranżacja wnętrz. W tej części przedstawione zostały techniczne rozwiązania instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. Zaprezentowano typy grzejników podłogowych wg normy PN-EN 1264 „Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia”, ich budowę oraz sposoby układania, montażu i mocowania. Druga część pracy opisuje rozwiązania praktyczne dotyczące projektu wodnej instalacji ogrzewania podłogowego. Do tego celu wykorzystano program Audytor OZC 6.8 Edu Pro. Za jego pomocą obliczono całkowitą projektową stratę ciepła zgodnie z normą PN-EN 12831-1:2017-08 „Charakterystyka energetyczna budynków – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – Cześć 1: Obciążenie cieplne”. Przegrody budynku są zaprojektowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania na rok 2021r. Kolejnym etapem było zaprojektowanie, w programie Audytor SET 7.1, pięciu grzejników podłogowych typu A, podtyp A1 wg normy PN-EN 1264 zależnych od rodzaju podłoża i warstwy wykończeniowej. Projekt rozprowadzenia, doboru systemu instalacyjnego, mocowania rur grzejnych oraz armatury wykonano także z wykorzystaniem ww. programu. W tej część omówiono również system instalacyjny rur wielowarstwowych i złączek zaciskowych KAN-therm PRESS zastosowany w projekcie. Opisano system montażu rur grzejnych - system KAN-therm TACKER, polegający na mocowaniu rur do izolacji cieplnej za pomocą spinek tworzywowych oraz rozdzielaczy firmy HERZ, którymi będzie rozprowadzany czynnik do instalacji. Omówiono również zabezpieczenia instalacji naczyniem wzbiorczym zamkniętym i zaworem bezpieczeństwa. Przeprowadzona zostanie próba ciśnieniowa wg wytycznych producenta systemu instalacji KAN-therm, a przewody zostaną zaizolowane otuliną cieplną z pianki PE.
File
  • File: 1
    1103358_-_Piotr_Giziewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32545

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59928f4579474a6eb982b38a331d1181/
URN
urn:pw-repo:WUT59928f4579474a6eb982b38a331d1181

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page