Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of Duration of Flight Operation Depending on Type and Magnitude of Disruptions

Bernadetta Kinga Podskrobko

Abstract

In spite of the best developed possible flight schedule there is a frequent occurrence of different types of disruptions generating delays. For instance, the most frequent adverse weather condition results in thunderstorms. At the beginning, a comprehensive flight planning process was presented. Furthermore, the certain disruptions and their influence on the duration of the planned flight operation, were discussed. It was one disruption chosen for a detailed analysis – storm cloud which a system predicting the delay was created for. This study aims to create a predictive aircraft delay model caused by the need to circumvent a storm cloud, depending on its size and other criteria. Due to the inability of obtaining the precise information on the parameters of a storm cloud, the developed model was proposed to be based on fuzzy logic. The final step was the implementation of the model in the package Scilab and performance analysis for exemplary flights.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bernadetta Kinga Podskrobko (FT) Bernadetta Kinga Podskrobko,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza zależności czasu trwania operacji lotniczej od rodzaju i wielkości zakłóceń
Supervisor
Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Skorupski (FT/DATE) Jacek Skorupski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
zakłócenia w ruchu lotniczym, opóźnienia statków powietrznych, chmury burzowe, rozkład lotów
Keywords in English
air traffic disruptions, aircraft delays, storm clouds, flight schedule
Abstract in Polish
Pomimo możliwie jak najlepiej opracowanego rozkładu lotów, w ruchu lotniczym często występują różnego rodzaju zakłócenia, które przyczyniają się do powstawania opóźnień. Najczęstszą przyczyną ich występowania są niekorzystne warunki meteorologiczne, a szczególnie burze. Na wstępie niniejszej pracy przedstawiono proces kompleksowego planowania lotów. W dalszej części omówiono niektóre zakłócenia oraz ich wpływ na czas trwania zaplanowanej operacji lotniczej. Do szczegółowej analizy wybrano jedno – chmurę burzową, dla którego stworzono system prognozujący opóźnienie. Celem praktycznym pracy było stworzenie modelu prognozującego opóźnienie statku powietrznego spowodowane koniecznością omijania chmury burzowej, w zależności od jej wielkości oraz innych kryteriów. Z uwagi na brak możliwości uzyskania precyzyjnych informacji na temat parametrów chmury burzowej zaproponowano, iż opracowywany model będzie oparty na logice rozmytej. Ostatnim krokiem była implementacja modelu w pakiecie Scilab oraz wykonanie analizy dla przykładowych rejsów.
File
  • File: 1
    PODSKROBKO PRACA DYPLOMOWA ostateczna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13144

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59554b03cfcf4287b284b1e1515d4af3/
URN
urn:pw-repo:WUT59554b03cfcf4287b284b1e1515d4af3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page