Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Występowanie i usuwanie farmaceutyków z wody

Szymon Kacper Mądraszewski

Abstract

Research results confirmed the occurrence of pharmaceuticals in surface water, groundwater and drinking water. The most detected pharmaceuticals are: nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), antibiotics and psychiatric medications. Pharmaceuticals get to water through wastewater, because processes used in wastewater treatment plants are insufficient in them removal. Pharmaceuticals occurrenced in drinking water can be a danger for human health. Therefore they should be removed during water treatment. Conventional water treatment processes (coagulation, filtration) are insufficient in pharmaceuticals removal. To eliminate pharmaceutical residues from water, new methods of water treatment should be used. Sorption processes, advanced oxidation processes (photolysis, photocatalysis) and membrane processes belong to them.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Szymon Kacper Mądraszewski (WIBHiIŚ) Szymon Kacper Mądraszewski Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Tytuł w języku polskim
Występowanie i usuwanie farmaceutyków z wody
Promotor
Jacek Wąsowski (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Jacek Wąsowski Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
24-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Zbigniew Heidrich (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Zbigniew Heidrich Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Jacek Wąsowski (WIBHiIŚ/ZZWOŚ) Jacek Wąsowski Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ/ZZWOŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
farmaceutyki, uzdatnianie wody, zaawansowane procesy uzdatniania, fotoliza, fotokataliza, sorpcja
Słowa kluczowe w języku angielskim
pharmaceuticals, water treatment, advanced oxidation processes, photolysis, photocatalysis, sorption
Streszczenie w języku polskim
Badania potwierdziły występowanie farmaceutyków w wodach powierzchniowych, podziemnych i pitnych. Do najczęściej oznaczanych farmaceutyków należą: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antybiotyki i leki psychotropowe. Farmaceutyki dostają się do wód poprzez ścieki, ponieważ procesy stosowane w oczyszczalniach ścieków nie są wystarczająco skuteczne w ich usuwaniu. Farmaceutyki występujące w wodzie spożywanej przez człowieka mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego powinny być one usuwane podczas procesów uzdatniania wody. Konwencjonalne procesy uzdatniania (koagulacja, filtracja) są nieskuteczne w usuwaniu farmaceutyków. By wyeliminować substancje farmaceutyczne z wody należy zastosować nowe metody uzdatniania. Należą do nich: procesy sorpcyjne, zaawansowane procesy uzdatniania (fotoliza, fotokataliza) oraz procesy membranowe.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Mądraszewski Szymon, 253527, praca dyplomowa inżynierska, WYSTĘPOWANIE I USUWANIE FARMACEUTYKÓW Z WODY.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9577

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5953f962a1cb499187d94f267bd23aaf/
URN
urn:pw-repo:WUT5953f962a1cb499187d94f267bd23aaf

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony