Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Occurrence and removal of pharmaceuticals from water

Szymon Kacper Mądraszewski

Abstract

Research results confirmed the occurrence of pharmaceuticals in surface water, groundwater and drinking water. The most detected pharmaceuticals are: nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), antibiotics and psychiatric medications. Pharmaceuticals get to water through wastewater, because processes used in wastewater treatment plants are insufficient in them removal. Pharmaceuticals occurrenced in drinking water can be a danger for human health. Therefore they should be removed during water treatment. Conventional water treatment processes (coagulation, filtration) are insufficient in pharmaceuticals removal. To eliminate pharmaceutical residues from water, new methods of water treatment should be used. Sorption processes, advanced oxidation processes (photolysis, photocatalysis) and membrane processes belong to them.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Kacper Mądraszewski (FEE) Szymon Kacper Mądraszewski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Występowanie i usuwanie farmaceutyków z wody
Supervisor
Jacek Wąsowski (FEE/DWSWT) Jacek Wąsowski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew Heidrich (FEE/DWSWT) Zbigniew Heidrich,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jacek Wąsowski (FEE/DWSWT) Jacek Wąsowski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
farmaceutyki, uzdatnianie wody, zaawansowane procesy uzdatniania, fotoliza, fotokataliza, sorpcja
Keywords in English
pharmaceuticals, water treatment, advanced oxidation processes, photolysis, photocatalysis, sorption
Abstract in Polish
Badania potwierdziły występowanie farmaceutyków w wodach powierzchniowych, podziemnych i pitnych. Do najczęściej oznaczanych farmaceutyków należą: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antybiotyki i leki psychotropowe. Farmaceutyki dostają się do wód poprzez ścieki, ponieważ procesy stosowane w oczyszczalniach ścieków nie są wystarczająco skuteczne w ich usuwaniu. Farmaceutyki występujące w wodzie spożywanej przez człowieka mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego powinny być one usuwane podczas procesów uzdatniania wody. Konwencjonalne procesy uzdatniania (koagulacja, filtracja) są nieskuteczne w usuwaniu farmaceutyków. By wyeliminować substancje farmaceutyczne z wody należy zastosować nowe metody uzdatniania. Należą do nich: procesy sorpcyjne, zaawansowane procesy uzdatniania (fotoliza, fotokataliza) oraz procesy membranowe.
File
  • File: 1
    Mądraszewski Szymon, 253527, praca dyplomowa inżynierska, WYSTĘPOWANIE I USUWANIE FARMACEUTYKÓW Z WODY.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9577

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5953f962a1cb499187d94f267bd23aaf/
URN
urn:pw-repo:WUT5953f962a1cb499187d94f267bd23aaf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page