Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation and visualization of flocking behavior algorithms

Bartłomiej Gajda

Abstract

The aim of this diploma work was to implement flocking behavior algorithms and create an application that will enable to visualize them and will act like a tool allowing users to add new functionalities and use the concept of group behaviors for own work and experiments. So, the program was created, which contains realization of basic and more advanced rules of eponymous algorithms, shows the capabilities of the system and is a base for further research. The visualization was created so that it shows the run of performed simulation. In addition, the application contains the set of options that allow users to modify the parameters of the algorithm in real time. Alternating chapters of the work describe the process of creating this application. The goals to be achieved by this system and demands to be made were given. Next, the tools used were characterized and all the implemented algorithms and used optimization techniques were precisely described. The manual of the desktop application interface was introduced. At the end, the possibilities of further improvements of the project were circumscribed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Gajda (FEIT/ICS) Bartłomiej Gajda,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja i wizualizacja algorytmów stadnych
Supervisor
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
14/19 (2607)
Reviewers
Zbigniew Szymański (FEIT/ICS) Zbigniew Szymański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
algorytmy zachowań stadnych, java, sztuczne życie, boid
Keywords in English
flocking behavior algorithms, java, artificial life, boid
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej była implementacja algorytmów stadnych oraz stworzenie aplikacji, która umożliwiałaby ich wizualizację i pełniła rolę narzędzia pozwalającego użytkownikom na dodawanie własnych funkcjonalności i wykorzystywanie koncepcji zachowań grupowych do własnych badań i eksperymentów. Powstał program, który zawiera realizacje podstawowych i bardziej zaawansowanych reguł tytułowych algorytmów, prezentujący możliwości systemu oraz będący bazą do dalszej pracy innych. Wizualizacja została stworzona tak, aby pokazywać przebieg przeprowadzanej symulacji. Dodatkowo aplikacji jest wyposażona w zestaw opcji umożliwiających dowolną manipulację parametrami algorytmu w czasie rzeczywistym. Kolejne rozdziały pracy opisują proces tworzenia tej aplikacji. Przedstawione zostały cele przyświecające stworzeniu systemu oraz stawiane przed nim wymagania. Następnie opisano wykorzystane narzędzia i dokładnie omówione zostały zaimplementowane algorytmy oraz wykorzystane techniki optymalizacji. Przedstawiona została instrukcja użytkowania aplikacji. Na koniec omówiono możliwości dalszego rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Bartłomiej_Gajda.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32050

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT593ba94a34734c8ab1d2876ac8ec0864/
URN
urn:pw-repo:WUT593ba94a34734c8ab1d2876ac8ec0864

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page