Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the electrically driven screw press with pressure up to 10 kN

Marta Anna Dąbkowska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Anna Dąbkowska (FPAE) Marta Anna Dąbkowska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt prasy śrubowej o nacisku do 10kN napędzanej elektrycznie
Supervisor
Jacek Gadomski (FPAE/IAAM) Jacek Gadomski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jacek Gadomski (FPAE/IAAM) Jacek Gadomski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
projekt, prasa, siłownik śrubowy, przekładnia zębata, napęd elektryczny
Keywords in English
project, press, screw actuator, gear transmission, electrical drive
File
  • File: 1
    Marta Dabkowska_praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12403

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT59106a337387441597a0f2a2448cde8b/
URN
urn:pw-repo:WUT59106a337387441597a0f2a2448cde8b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page