Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methods of Web Content Analysis and Service Integration Using Web Portal Techniques

Grzegorz Kluczek

Abstract

The purpose of this work is to create application in JSR-168 technology — a portlet, which is run in environment of internet portal. The task of the portlet is to extract data regions &om web pages and displaying them to the user. First part of the document contains a short reference of technology and methods used in web portal creation. Next I described requirements and specification of application. Final chapters are about details of implementation and possible enhancements of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Kluczek (FEIT/ICS) Grzegorz Kluczek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Metody analizy zawartości informacyjnej serwisów WWW i integracji wykorzystującej mechanizmy portali internetowych
Supervisor
Piotr Salata (FEIT/ICS) Piotr Salata,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000719
Keywords in Polish
Portal, Portlet, Jsr-168, J2EE, Web Mining, Integracja Aplikacji, WSRP, Web Content Mining, Analiza Serwisów, Architektura Wielowarstwowa
Keywords in English
Portal, Portlet, Jsr-168, J2EE, Web Mining, Application Integration, Web Content Mining, Service Analysis, Multi-tier Architecture
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie aplikacji w technologii JSR-l68 uruchamianej w środowisku portalu internetowego portietu. Zadaniem portletu jest automatyczna ekstrakcja regionów danych ze stron www i prezentacja ich użytkownikowi. Na początku pracy zawarłem opis metodyk i technologii wykorzystywanych w tworzeniu portali. Następnie opisałem wymagania i specyfikację aplikacji. Końcowe rozdziały zawierają opis implementacji rozwia7ania, wnioski oraz możliwe rozszerzenia aplikacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT58d2da37b37e404ea031a4a4aea32bc6/
URN
urn:pw-repo:WUT58d2da37b37e404ea031a4a4aea32bc6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page