Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the geoinformation tool in GAMA platform modeling influence of gamification in social engagement

Aleksandra Laura Gaworska

Abstract

The aim of the thesis was development of the geoinformation tool in GAMA platform modeling influence of gamification in social engagement. Usage of multi agent-based system allowed to develop parametrizable testing platform, useful for interdisciplinary researches. For evaluation purposes a simulation was performed based on so-called model-based city’s data and the gathered results are shown. First part of the thesis is theoretical. The most important issues are presented and explained i.e. gamification and its components, multi agent-based systems as well as GAMA platform and GAML language. Second part is practical. Construction steps of the geoinformation tool are described. Firstly data and their analysis process. Secondly the creation process of the simulation in the GAMA platform and achieved results. The thesis culminates in possible uses of the tool and summary of results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Laura Gaworska (FGC) Aleksandra Laura Gaworska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie narzędzia geoinformacyjnego w środowisku GAMA modelującego wpływ grywalizacji na zaangażowania społeczne
Supervisor
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Artur Marian Wilkowski (FGC) Artur Marian Wilkowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
grywalizacja, technologie geoinformacyjne, systemy wieloagentowe, oprogramowanie GAMA, język GAML, zaangażowania społeczne
Keywords in English
gamification, geoinformation technologies, multi agent-based systems, GAMA platform, GAML language, social engagements
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie narzędzia geoinformacyjnego w środowisku narzędziowym GAMA modelującego wpływ grywalizacji na zaangażowania społeczne. Wykorzystanie systemu wieloagentowego pozwoliło na opracowanie parametryzowalnej platformy testowej, użytecznej dla badań o charakterze interdyscyplinarnym. W niniejszej pracy do celów ewaluacji opracowanej aplikacji wykorzystano dane dla tzw. miasta modelowego, na podstawie których przeprowadzono symulację i przedstawiono uzyskane wyniki. Pierwsza część pracy zawiera wprowadzenie teoretyczne, w którym przybliżono najważniejsze zagadnienia. Wyjaśniono czym jest grywalizacja i jakie są jej składowe, jak działają systemy wieloagentowe oraz opisano program GAMA i skonstruowany na jego potrzeby język GAML. Druga, praktyczna część pracy zawiera opis kolejnych kroków konstruowania narzędzia geoinformacyjnego. Zaczęto od opisu danych i procesu ich analizy. Następnie pokazano proces tworzenia symulacji w oprogramowaniu GAMA, jej przebieg i uzyskane wyniki. Praca kończy się propozycjami dalszego wykorzystania stworzonego narzędzia, a także podsumowaniem uzyskanych wyników.
File
  • File: 1
    GaworskaAleksandra_1100104.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27440

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT58baf70e8f1e4048a4809337589f1ea2/
URN
urn:pw-repo:WUT58baf70e8f1e4048a4809337589f1ea2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page