Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project and implementation of system for archiving and analyzing operating parameters of webMethods Integration Platform

Piotr Płatek

Abstract

The engineering thesis is about system for archiving and analyzing parameters of webMethods Integration Platform. System consists of three components: a tool for archiving the parameters related to operating webMethods Integration Platform, database storing the archival data and a tool to analyse working webMethods Integration Platform. Data are stored in database in six minutes periods after processing. On the basis of this data statistics and charts are created. They enable to analyse working webMethods Platform Integration. System was created thanks to cooperation between Warsaw University of Technology and “Group TP”.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Płatek (FEIT/ICS) Piotr Płatek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i realizacja systemu archiwizacji i analizy informacji o działaniu platformy webMethods
Supervisor
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001034
Keywords in Polish
webMethods, EM, SOA
Keywords in English
webMethods, EM, SOA
Abstract in Polish
Streszczenie pracy wjęzyku polskim. Tematem poniższej pracy jest system skiżcy do analizy i archiwizacji informacji o działaniu platformy integracyjnej webMethods. System składa się z trzech elementów: narzędzia do archiwizacji parametrów działania platformy webMetbods, bazy danych przechowuj âcej archiwalne dane oraz narzędzia do analizy działania platformy. Dane zbierane sâ w odstępach sześciominutowych i po odpowiednim przetworzeniu zapisywane sa do bazy danych. Na podstawie tych danych tworzone sâ statystyki i wykresy, które umożliwiajâ analizę działania platformy webMethods. System powstał dzięki nawiâzaniu współpracy przez Politechnikę Warszawskâz ,,GrupąTP”.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT58afc0f3bf4b4fc7ae8b0b8582c94209/
URN
urn:pw-repo:WUT58afc0f3bf4b4fc7ae8b0b8582c94209

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page