Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

FOLK HOUSE IN CIECHANÓW

Katarzyna Górska

Abstract

Topic of the project is Folk House in Ciechanów – a cultural centre located in Ciechanów, a town in nothern Mazovia. It is located in the city centre, in the place of undeveloped Maria Konopnicka Passage which is connecting Warszawska street and 11-go Pułku Ułanów Legionowych street. Building refers with its location and function to a historical object - a Folk House built in the place of the present Maria Konopnicka Passage in 1907. It was a very first cultural centre in town, containing a library with a reading room. Folk House was a place focusing social and cultural life in Ciechanów. The main assumption of the project is to continue the cultural tradition of the Folk House from the beginnig of the 20th century. Scale of the building responds today's needs and its location preserves tradition. Designed object is a reminder of the role that the Folk House had in town and of its meaning in local people's lives. The new Folk House is to be an important place on the cultural map of Ciechanów, integrating inhabitants and concentrating social life of the city. The project connects functions of a cultural house and a library with reading room. Within the ground floor, which is the most public part of the building, are places such functions as restaurants and an exhbit space. In the building functions such as a library, workshops and courses space and a multifunctional hall can be found. Important assumption of the project is also keeping the function of a pedestrian passage in this place. The existing undeveloped passage is converted into an attractive public space, complementary to the Folk House building. This passage is a response to the lack of such spaces in the city. It connects the ground floor of the builging with the surroundings, an interpenetration of spaces can be observed. There is no clear border between interior and exterior, the interior of ground floor opens itself to the public space of the passage. The site is located in the city centre of Ciechanów. Designed building fits into the narrow space of Maria Konopnicka Passage, filling the gap between existing buildings. From the side of Warszawska street building fits in the street frontage with its facade. The newly designed passage is running on the ground floor through the entire length of the site and is a connection between the existing streets, both spacial and functional. It is an extension of a pedestrian area on the Warszawska street as well. Designed object corresponds to today's needs of the residents of the city, preserving the function and the meaning of the historical Folk House at the same time.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Górska (FA) Katarzyna Górska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
CIECHANOWSKI DOM LUDOWY
Supervisor
Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001367/L
Reviewers
Marcin Górski (FA/DAHA) Marcin Górski,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
dom kultury, kultura, biblioteka, pasaż, przestrzeń publiczna, życie społeczne, zachowanie tradycji, historia, kontekst,
Keywords in English
culture centre, culture, library, passage, public space, social life, preserving tradition, history, context,
Abstract in Polish
Tematem pracy jest Ciechanowski Dom Ludowy – dom kultury położony w Ciechanowie, mieście na północnym Mazowszu. Zlokalizowany jest w centrum miasta, w miejscu niezagospodarowanego Pasażu Marii Konopnickiej łączącego ulicę Warszawską z ulicą 11-go Pułku Ułanów Legionowych. Budynek nawiązuje funkcją i lokalizacją do obiektu historycznego – Domu Ludowego wybudowanego w miejscu obecnego Pasażu Marii Konopnickiej w 1907 roku. Był to pierwszy ośrodek kultury w mieście, mieścił miejski dom kultury oraz bibliotekę i czytelnię. Dom Ludowy był miejscem koncentrującym życie kulturalne i społeczne Ciechanowa. Założeniem projektu jest kontynuacja tradycji kulturalnej Domu Ludowego z początku XX wieku. Skala budynku odpowiada dzisiejszym potrzebom, a lokalizacja nawiązuje do tradycji. Zaprojektowany obiekt jest przypomnieniem roli jaką pełnił dom ludowy w mieście oraz znaczenia jakie odgrywał w życiu mieszkańców. Ciechanowski Dom Ludowy ma być ważnym miejscem na mapie kulturalnej Ciechanowa, integrującym mieszkańców i skupiającym życie społeczne i towarzyskie. Projekt łączy funkcję miejskiego domu kultury oraz biblioteki z czytelnią. Parter budynku ma charakter publiczny, w jego obrębie znajdują się takie funkcje jak restauracje czy przestrzeń wystawowa. W obiekcie znaleźć można również 2-kondygnacyjną bibliotekę z czytelnią, przestrzeń przeznaczoną na warsztaty czy salę wielofunkcyjną. Ważnym założeniem jest również zachowanie funkcji pasażu miejskiego. Istniejący niezagospodarowany pasaż zamieniony jest na przyjazną przestrzeń publiczną uzupełniającą funkcję Domu Ludowego i jest odpowiedzią na brak tego typu przestrzeni w mieście. Zaprojektowany pasaż łączy parter obiektu z otoczeniem. Można zaobserwować zjawisko przenikania się przestrzeni. Brak jest wyraźnie zaznaczonej granicy pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, wnętrze parteru otwiera się na publiczną przestrzeń bulwaru miejskiego. Działka znajduje się w ścisłej zabudowie śródmieścia Ciechanowa. Bryła zaprojektowanego budynku wpisuje się w wąską przestrzeń Pasażu Marii Konopnickiej, między budynki istniejące. Obiekt jest uzupełnieniem luki w zabudowie. Od strony ulicy Warszawskiej budynek wpisuje się elewacją w pierzeję ulicy. Nowo zaprojektowany pasaż biegnący w parterze przez całą długość działki pełni rolę połączenia istniejących ulic, zarówno przestrzennego, jak i funkcjonalnego. Jest również przedłużeniem deptaku pieszego na ulicy Warszawskiej. Zaprojektowany obiekt odpowiada dzisiejszym potrzebom mieszkańców miasta, jednocześnie zachowując funkcję i znaczenie historycznego Domu Ludowego.
File
  • File: 1
    255859opis_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10856

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT585ad8a04fa142fd81fc5624ef6b05ad/
URN
urn:pw-repo:WUT585ad8a04fa142fd81fc5624ef6b05ad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page