Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of the effect of microwave heating of the modified and unmodified macromolecular compounds

Kamil Dawid Tomrdle

Abstract

The aim of the study was to compare the effect of microwave heating of modified and unmodified macromolecular compounds. The subject of constituted macromolecular compounds of different chemical nature, ie: PE-LD, PE-HD, PP, POM, PA 6, SBS, ABS. The work consisted of a theoretical part and experimental. In the literature shows: -associated with the microwave in chemistry, and -methods of using microwave radiation. In the experimental part we present the characteristics of raw materials, methodology for microscopic examination. Presented study the effect of microwave heating on the modified and unmodified macromolecules as well as the thermal to selected macromolecular compounds. It was found that: -microwave reactor gives you the opportunity to prepare for microscopic observation, -for crystalline polymers the best method of preparation is the method of "spreading" a film from the solution, -polymers do not have structures such as above particle. SBS (amorphous copolymers), the best method is the "spreading" of the film from the melt, -best quality microscopic images of the structure of macromolecular compounds obtained at magnifications of 200x and 500x, -light passing polarized for crystalline polymers: LDPE, HDPE, POM, PA is the most appropriate, and for polymers amorphous ABS, SBS, reflected light, polarized, -seasoning microwave heated macromolecular compounds had no effect on their structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Dawid Tomrdle (FCEMP) Kamil Dawid Tomrdle,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Porównanie wpływu ogrzewania mikrofalowego modyfikowanych i niemodyfikowanych związków wielkocząsteczkowych
Supervisor
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tatiana Brzozowska (FCEMP/IC) Tatiana Brzozowska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ogrzewanie mikrofalowe, związki wielkocząsteczkowe, polietylen małej gęstości, polietylen dużej gęstości, polipropylen, polioksymetylen, poliamid, kopolimer styren-butadien-styren, kopolimer akrylonitryl-butadien-styren, mikroskopia optyczna, gęstość.
Keywords in English
microwave heating, macromolecular compounds, low-density polyethylene, high-density polyethylene, polypropylene, polyoxymethylene, polyamide, styrene-butadiene-styrene copolymer, acrylonitryle-butadiene-styrene copolymer, optical microscope, density.
Abstract in Polish
Celem pracy było porównanie wpływu ogrzewania mikrofalowego modyfikowanych i niemodyfikowanych związków wielkocząsteczkowych. Przedmiotem pracy stanowiły związki wielkocząsteczkowe o zróżnicowanym charakterze chemicznym, tj. PE-LD, PE-HD, PP, POM, PA 6, SBS, ABS. Praca składała się z części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono: -zagadnienia związane z promieniowaniem mikrofalowym w chemii, oraz -innowacyjne metody wykorzystania promieniowania mikrofalowego. W części doświadczalnej przedstawiono charakterystykę surowców, metodykę badań mikroskopowych. Przedstawiono badania wpływu ogrzewania mikrofalowego na modyfikowane i niemodyfikowane związki wielkocząsteczkowe, a także termicznego na wybrane związki wielkocząsteczkowe. Stwierdzono, że: -reaktor mikrofalowy daje możliwość przygotowania do obserwacji mikroskopowych, -dla polimerów krystalicznych najlepszą metodą preparacji jest metoda "wylewania" błonki z roztworu, -dla polimerów nie posiadających struktur nadcząsteczkowych jak np. SBS (kopolimery amorficzne) najlepszą metodą jest metoda "wylewania" błonki ze stopu, -najlepszą jakość obrazów mikroskopowych struktury związków wielkocząsteczkowych otrzymywano przy powiększeniach 200x i 500x. -światło przechodzące, spolaryzowane dla polimerów krystalicznych: PE-LD, PE-HD, POM, PA jest najkorzystniejsze, a dla polimerów amorficznych ABS, SBS, światło odbite, spolaryzowane, -sezonowanie związków wielkocząsteczkowych ogrzewanych mikrofalowo nie wpłynęło na ich strukturę.
File
  • File: 1
    265301_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8123

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT582e0bfc33ca433ca60e17312786132d/
URN
urn:pw-repo:WUT582e0bfc33ca433ca60e17312786132d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page