Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of reinforced concrete structure of the underground, water tank in Koszalin

Jakub Robert Ziemiński

Abstract

The thesis of diploma is related to the topic of tanks with reinforced concrete structure. It is divided into several parts. At first I prepared a short entry including description of the earliest history of reinforced concrete and also a piece of main information about tanks – their application, functions and classification. Next there is the core of my thesis – project of underground water tank with all information about location, application, geometry and materials of the tank. The project consists of calculations proceeded both manually and with usage of programs: Autodesk Robot Structural Analisys 2016 for modelling and strength calculations, and Microsoft Excel for cracking proof. After that I present technical conditions of execution and reception of all building work, and safety and health protection information. At the end there are bibliography and list of all attachments, which are drawings and specification of steel elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Robert Ziemiński (FCE) Jakub Robert Ziemiński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej podziemnego zbiornika na wodę w Koszalinie
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4351
Reviewers
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
żelbet, zbiornik na wodę, strop, ściana, fundament
Keywords in English
reinforced concrete, water tank, ceiling, wall, foundation
Abstract in Polish
Praca dyplomowa jest związana z tematem zbiorników o konstrukcji żelbetowej. Jest ona podzielona na kilka części. Na początku przygotowałem krótki wstęp zawierający opis najwcześniejszej historii żelbetu, a także kilka głównych informacji o zbiornikach – ich zastosowanie, funkcje i klasyfikacja. Dalej znajduje się główna część mojej pracy – projekt podziemnego zbiornika na wodę. Projekt składa się z obliczeń wykonanych zarówno ręcznie, jak i z wykorzystaniem programów: Autodesk Robot Structural Analisys 2016 do modelowania i obliczeń statycznych, oraz Microsoft Excel przy sprawdzaniu zarysowania. Następnie umieściłem warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz BiOZ. Na końcu znajdują się bibliografia oraz lista załączników, które tworzą rysunki oraz zestawienie stali zbrojeniowej.
File
  • File: 1
    praca inż -Ziemiński Jakub- 252008.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10942

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT577489bd2e4848f09e6e9975ab4b79bc/
URN
urn:pw-repo:WUT577489bd2e4848f09e6e9975ab4b79bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page