Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Profile Examination of an Application

Łukasz Tupaj

Abstract

This work takes up the topic of profile examination of an application. The profile of an application is defined by many factors, such as the statistics of the executed instructions, the frequency of existence of couples and triplets of the operations, quantitative statistics of the classes like jumps, calls and comparisons. Also some aspects processor microarchitecture (microoperations of the processor or coefficients of cache hits) are taken into the consideration. For the purpose of this work the catalogue of the model applications has been designed. It is MiBench package, a set of benchmarks based on standard applications modified for the needs of computer system testing. In the following part of this work, the mechanisms built into the processor used for events monitoring are characterized. VTuneTM tool of lntel® company based on hardware mechanisms is described. For the examination of the quantative statistics of the instructions the emulator of x86 processor (BOCHS) has been particularly adopted. This emulator is also able to examine the sequences of the instructions. The prepared system has been tested on selected model applications and the results has been presented in this work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Tupaj (FEIT/ICS) Łukasz Tupaj,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badania profilowe aplikacji programowych
Supervisor
Janusz Sosnowski (FEIT/ICS) Janusz Sosnowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000736
Keywords in Polish
testowanie, benchmark, VTune, BOCHS, statystyki statyczne, statystyki dynamiczne
Keywords in English
testing, benchmark, VTune, BOCHS, static statistics, dynamic statistics
Abstract in Polish
W niniejszej pracy jest poruszany temat badania profilowego aplikacji. Profil aplikacji określany jest poprzez wiele czynników. Są nimi statystyki wykonanych instrukcji, częstotliwość występowania sekwencji instrukcji (np. par oraz trójek) operacji, statystyki ilościowe klas takich jak skoki, wywołania, porównania. Brane są również pod uwagę parametry z poziomu mikroarchitektury procesora (mikrooperacje czy współczynniki trafień w cache). Do badań wykorzystano zestaw aplikacji wzorcowych. Jest nim pakiet MiBench, zestaw benchmarków oparty o standardowe aplikacje zmodyfikowane dla potrzeb testowania systemów komputerowych. W kolejnej części pracy omówiono mechanizmy wbudowane w procesor służące do monitorowania zdarzeń. Omówione zostało narzędzie VTuneTM firmy lntel® oparte o mechanizmy wbudowane w sprzęt. Do badania statystyk ilościowych instrukcji został specjalnie zaadoptowany emulator procesora x86 (BOCHS). Umożliwia on badanie badać również sekwencje instrukcji. Przygotowany system przetestowano na niektórych aplikacjach wzorcowych, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT576c65f932e8468b96dd6f412522b681/
URN
urn:pw-repo:WUT576c65f932e8468b96dd6f412522b681

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page