Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of construction and diagnostics of nitrogen oxides selective reduction systems in automobiles compression-ignition engines

Daniel Wyszyński

Abstract

This thesis includes construction and operation analysis of nitrogen oxides selective reduction systems, diagnostics methods of these, description of selected SCR systems construction, analysis of their operation and description of available diagnostics methods. At the begining of the thesis history of SCR systems is mentioned. In the next chapter toxic substances emited by Diesel engines, mainly nitrogen oxides, are described, Euro emission standards are mentioned too. At next, construction and operation of SCR system is described, urea solutions’ characteristics and standarized tank refilling units are showed. After that there is a description of chemical reactions occuring in SCR systems, construction of CAN bus, procedure of SCR system diagnostics. In the next chapters of thesis SCR systems operating in various vehicles: Kia Ceed, Toyota ProAce, Toyota Land Cruiser, MAN and Iveco Stralis heavy duty vehicles are described. Their operation analysis with diagnostics devices plugged into OBD plug during performing test drives is done and recieved results are compared. Another available methods of these diagnosis systems are mentioned too.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Wyszyński (FACME) Daniel Wyszyński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza budowy i diagnostyka układów selektywnej redukcji tlenków azotu w silnikach pojazdów o zapłonie samoczynnym
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Laskowski (FACME/IV) Piotr Laskowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2206
Reviewers
Piotr Laskowski (FACME/IV) Piotr Laskowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Wojciech Kamela (FACME/IV) Wojciech Kamela,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Tlenki azotu2. SCR3. Diagnostyka pojazdów4. Oczyszczanie spalin
Keywords in English
1. Nitrogen oxides2. SCR3. Vehicle diagnostics4. Emission aftertreatment
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera analizę budowy i działania układów selektywnej redukcji tlenków azotu, opisanie metod ich diagnostyki, zagłębienie się w budowę wybranych konstrukcji tychże układów oraz analiza ich pracy i dostępnych metod ich diagnozowania. Na początku pracy pokrótce została opisana historia układów SCR. W kolejnym rozdziale zostały przybliżone substancje szkodliwe emitowane przez silniki o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem opisu tlenków azotu, a także zostały przedstawione normy emisji spalin Euro. Następnie została przybliżona budowa oraz sposób działania układu SCR, charakterystyka czynnika redukującego oraz znormalizowane metody napełniania nim zbiornika. W dalszej części pracy opisano reakcje chemiczne zachodzące w układzie SCR, a następnie został opisany system OBD, budowa magistrali CAN oraz procedura diagnostyki układu SCR. W kolejnych rozdziałach pracy został zawarty opis budowy układów SCR występujących w różnych pojazdach: Kia Ceed, Toyota ProAce, Toyota Land Cruiser, samochody ciężarowe MAN, Iveco Stralis. Przeprowadzona została analiza ich pracy z wykorzystaniem testerów diagnostycznych podłączonych do złącza OBD podczas odbytych jazd testowych, wyniki otrzymanych analiz zostały porównane. Przedstawione zostały także inne dostępne metody ich diagnozowania.
File
  • File: 1
    Praca-Dyplomowa-Finalna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35539

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT576a26f6fe4a41f3889fcf17fdcf3d24/
URN
urn:pw-repo:WUT576a26f6fe4a41f3889fcf17fdcf3d24

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page