Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza źródeł ciepła w domu jednorodzinnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Beata Redosz

Abstract

Celem pracy było porównanie kilku źródeł ciepła pod względem ekonomicznym, ekologicznym i energetycznym w domu jednorodzinnym położonym z daleka od miejskich systemów ciepłowniczych i gazowych. Analizie poddano trzy źródła ciepła najczęściej stosowane na takich obszarach: kocioł na paliwo stałe, gazowe (propan) i pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła. Na początku pracy opisano składniki bilansu cieplnego budynku oraz przepisy, z których wynikają szczegóły dotyczące wymagań cieplnych. Następnie dokonano opisu budynku pod względem: położenia, konstrukcyjnym oraz instalacji ogrzewania i wentylacji. W kolejnym rozdziale opisano szczegółową metodykę obliczeń na podstawie rozporządzeń oraz dostępnej literatury. Głównym celem obliczeń okazało się wyznaczenie współczynników energii pierwotnej (EP), energii końcowej (EK) oraz energii użytkowej (EU). Obliczenia, które pozwoliły na wyznaczenie zapotrzebowania ciepła (użytkowego) na potrzeby centralnego ogrzewania oraz wartości strat ciepła wykonano za pomocą programu Audytor „Purmo OZC basic” wersja 6.5. Dla porównania podano wyniki dla dwóch wariantów: z odzyskiem i bez odzysku ciepła. Wyznaczenia zapotrzebowania ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dokonano na podstawie książki: K. Mizielińska, J. Olszak „Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011. Na podstawie wyników w zależności od źródła ciepła wykonano dalsze obliczenia dla 3 wariantów: Wariant I – z kotłem na paliwo stałe (węgiel) z automatycznym podajnikiem Wariant II – z kotłem na gaz płynny Wariant III – z pompą ciepła z gruntowym poziomym wymiennikiem ciepła Na podstawie wyznaczonych wskaźników EP, EK oraz LCC dokonano analizy. Najkorzystniejszy pod względem energetycznym najkorzystniejszy okazał się wariant I, pod względem ekologicznym wariant III, natomiast pod względem ekonomicznym wariant III.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Redosz (FEE) Beata Redosz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jarosław Olszak (FEE/DPEGHS) Jarosław Olszak,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Liliana Mirosz (FEE/DPEGHS) Liliana Mirosz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jarosław Olszak (FEE/DPEGHS) Jarosław Olszak,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
analiza, źródła ciepła, dom jednorodzinny
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA BEATA REDOSZ 253570.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12775

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5742120eddf44d3d920164b1311f572a/
URN
urn:pw-repo:WUT5742120eddf44d3d920164b1311f572a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page