Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The investigations of low allow steel 09G2S and steel 18G2A explosively cladded with titanium for salt caverns components working under hydrogen environment

Sylwia Koczkodaj

Abstract

In recent years there have been observed an increased interests in hydrogen used as a fuel. It is caused by increasing demand for energy, growth of the prices of its conventional sources and generally greater environmental awareness of consumers. Hydrogen as a fuel has many benefits. However the problem of its storage and transport is still unresolved. The promising solution of hydrogen storage are salt caverns – the underground geological caves created in a salt deposit as a result of leaching brine. From the material point of view the main problem is selection of the proper material for components of salt caverns. The highest significance has the presence of aggressive chloride ion in environment which are capable of contribute to pitting and stress corrosion and destructive effect of hydrogen. Hydrogen by affecting materials and causes damages which are called hydrogen embrittlement. The aim of this work was to investigate of 09G2S steel and explosively cladded material (were the base was low alloy 18G2A steel and the plated material was titanium Grade1). The materials were under the supervision of use of elements at salt caverns.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Koczkodaj (FMSE) Sylwia Koczkodaj,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Badanie właściwości stali 09G2S i stali niskostopowej 18G2A platerowanej tytanem pod kątem zastosowania na elementy oprzyrządowania kawern do magazynowania wodoru
Supervisor
Jarosław Mizera (FMSE/DMD) Jarosław Mizera,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002063
Reviewers
Katarzyna Konopka (FMSE/DSMP) Katarzyna Konopka,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Jarosław Mizera (FMSE/DMD) Jarosław Mizera,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
kawerny solne, degradacja wodorowa, platerowanie wybuchowe
Keywords in English
salt caverns, hydrogen embrittlement,explosive cladding
Abstract in Polish
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania wodorem jako paliwem. Wynika ono ze zwiększającego się światowego zapotrzebowania na energię, wzrostu cen jej konwencjonalnych źródeł oraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wodór jako paliwo ma szereg zalet, jednak do tej pory nie rozwiązano problemu jego magazynowania i transportu. Obiecującym rozwiązaniem jest przechowywanie tego gazu w tzw. kawernach solnych -podziemnych tworach geologicznych powstałych w złożu soli na skutek ługowania solanką. Istotnym problemem z punktu widzenia inżynierii materiałowej jest dobranie odpowiednich materiałów na oprzyrządowanie kawern solnych. Największe znaczenie ma obecność w środowisku agresywnych jonów chlorkowych, które mogą przyczyniać się do korozji wżerowej i naprężeniowej oraz destrukcyjne działanie wodoru. Wodór oddziałując z materiałami powoduje ich niszczenie, które w przypadku metali określane jest jako kruchość wodorowa. Celem niniejszej pracy było zbadanie stali 09G2S oraz materiału platerowanego wybuchowo (w którym podłoże stanowiła stal 18G2A, a materiałem platerowanym był tytan grade 1) pod kątem zastosowania na oprzyrządowanie kawern solnych.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa Sylwia Koczkodaj.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8036

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT570f485df6ea452dbeff8a6fb9538b21/
URN
urn:pw-repo:WUT570f485df6ea452dbeff8a6fb9538b21

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page