Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Testing the surface hardness of concretes on recycled ceramic aggregates

Mateusz Paweł Kolczyński

Abstract

The purpose of engineering work is to test the surface hardness and other properties of concrete with the replacement of natural aggregate for ceramic cullet. The results will de-termine the possibility of using ceramics as an alternative to natural aggregate as a substitu-te in concrete. The paper presents the results of own research on concrete samples (100x100x100 [mm]). They were made of a mixture of natural and recycled aggregate - waste of sanitary ceramics (exchange of 25%, 50% and 75% by weight of natural aggregate with a fraction of 4 -16mm). The work begins with a theoretical introduction, which introduces the issues and pro-blems related to the use of ceramic cullet as well as the properties of concrete mixes made with it. The research part is a description of the implementation, testing and interpretation of the results of 8 series of concrete cubes with dimensions 100x100x100 [mm]. Each series is 10 samples. The following tests were performed: -compressive strength, - compressive strength after roasting, - tensile strength at splitting, - water absorption, - density. As the main examination: - surface hardness test, The last point of the thesis is the interpretation of test results and the conclusions that fol-low, photos of materials, equipment and samples taken, on which the measurements made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Paweł Kolczyński (FCEMP) Mateusz Paweł Kolczyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie twardości powierzchniowej betonów na ceramicznych kruszywach recyklingowych
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: twardość powierzchniowa, właściwości, beton, kruszywo, ceramika, prób-ki, wytrzymałość, wyniki, pomiary.
Keywords in English
Keywords: surface hardness, properties, concrete, aggregate, ceramics, samples, strength, results, measurements.
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest badanie twardości powierzchniowej i innych właściwości betonów z zastąpieniem naturalnego kruszywa na stłuczkę ceramiczną. Wyniki określą możliwość wykorzystania ceramiki jako alternatywy dla kruszywa naturalne-go charakterze zamiennika w betonie. W pracy zamieszczono rezultaty własnych badań na próbkach betonowych (100x100x100 mm). Wykonane zostały one z mieszanki kruszyw naturalnego oraz recyklingowego – odpadów ceramiki sanitarnej (wymiana 25%, 50% i 75% masy kruszywa natural-nego o frakcji 4 -16mm). Praca zaczyna się wstępem teoretycznym, który wprowadza do zagadnień i problemów powiązanych z wykorzystaniem stłuczki ceramicznej, jak i właściwości wykonanych z jej udziałem mieszanek betonowych. Część badawcza zawiera opis wykonania, przeprowadzenia badań i interpretację wyników 8 serii kostek betonowych o wymiarach 100x100x100 [mm]. Każda seria to 10 próbek. Wykonano następujące badania: - wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, - wytrzymałości na ściskanie, - wytrzymałości na ściskanie po wyprażaniu, - nasiąkliwości, - gęstości. Jako badanie główne: - badanie twardości powierzchniowej. Ostatnim punktem pracy jest interpretacja wyników badań i idących z tym wniosków, zdjęcia materiałów, sprzętu i wykonanych próbek, na których przeprowadzane były pomiary.
File
  • File: 1
    268447.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27006

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT57077f99cd4e4dff891778d151a6a309/
URN
urn:pw-repo:WUT57077f99cd4e4dff891778d151a6a309

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page