Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ilościowa ocena rezerwy perfuzji mięśnia sercowego na podstawie danych obrazowych z tomografii rezonansu magnetycznego

Anna Helena Gora

Abstract

Quantitative assessment of perfusion and myocardial perfusion reserve, which are hemodynamic parameters of heart, is very important in the diagnosis of coronary artery disease. Calculation of these parameters based on data from magnetic resonance imaging of the heart lets avoid using invasive procedures or ionizing radiation. In this work algorithm for calculating myocardial perfusion reserve from magnetic resonance imaging data has been implemented in MATLAB environment. This algorithm, described in the literature, uses Fermi function to model the flow of blood through the heart muscle. As a result of testing, a set of examinations for which the algorithm was ineffective has been defined. It concerns patients with suspected dilated cardiomyopathy, resulting in a very thin heart muscle. The final comparison to the reference parameter (fractional flow reserve) indicates the correctness of the algorithm, however, due to a statistically small test group, it cannot be certainly stated.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Anna Helena Gora (WEiTI) Anna Helena Gora Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Ilościowa ocena rezerwy perfuzji mięśnia sercowego na podstawie danych obrazowych z tomografii rezonansu magnetycznego
Promotor
Błażej Sawionek (WEiTI/IRTM) Błażej Sawionek Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
17-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Kajetana M. Snopek (WEiTI/IRTM) Kajetana M. Snopek Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Błażej Sawionek (WEiTI/IRTM) Błażej Sawionek Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
perfuzja, rezerwa perfuzji mięśnia sercowego, tomografia rezonansu magnetycznego
Słowa kluczowe w języku angielskim
perfusion, myocardial perfusion reserve, magnetic resonance imaging
Streszczenie w języku polskim
Ocena ilościowa perfuzji i rezerwy perfuzji mięśnia sercowego, będących parametrami hemodynamicznymi pracy serca, jest niezwykle istotna m.in. w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Wyznaczenie tych parametrów na podstawie badań z tomografii rezonansu magnetycznego serca, choć jeszcze nie zaakceptowane klinicznie, pozwala uniknąć konieczności wykonywania badan inwazyjnych lub narażania pacjenta na promieniowanie jonizujące. W ramach niniejszej pracy zaimplementowano w środowisku MATLAB opisany w literaturze algorytm wyznaczania rezerwy perfuzji mięśnia sercowego z danych tomografii rezonansu magnetycznego, wykorzystujący funkcję Fermiego do modelowania przepływu krwi przez mięsień sercowy, i przetestowano go na lokalnych danych. W wyniku testowania działania algorytmu zdefiniowano grupę badań, dla których okazał się on nieskuteczny. Dotyczyło to pacjentów z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej, skutkującej bardzo małą grubością mięśnia sercowego. Końcowe porównanie wyników z parametrem referencyjnym (cząstkową rezerwą przepływu wieńcowego) wskazuje na poprawność działania algorytmu, jednak ze względu na za małą statystycznie grupę badaną, nie można jednoznacznie tego stwierdzić.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Anna Helena GORA Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9954

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56d1ad99cf544e9490b3d45b7181190b/
URN
urn:pw-repo:WUT56d1ad99cf544e9490b3d45b7181190b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony