Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Quantitative assessment of myocardial perfusion reserve on the basis of magnetic resonance imaging data

Anna Helena Gora

Abstract

Quantitative assessment of perfusion and myocardial perfusion reserve, which are hemodynamic parameters of heart, is very important in the diagnosis of coronary artery disease. Calculation of these parameters based on data from magnetic resonance imaging of the heart lets avoid using invasive procedures or ionizing radiation. In this work algorithm for calculating myocardial perfusion reserve from magnetic resonance imaging data has been implemented in MATLAB environment. This algorithm, described in the literature, uses Fermi function to model the flow of blood through the heart muscle. As a result of testing, a set of examinations for which the algorithm was ineffective has been defined. It concerns patients with suspected dilated cardiomyopathy, resulting in a very thin heart muscle. The final comparison to the reference parameter (fractional flow reserve) indicates the correctness of the algorithm, however, due to a statistically small test group, it cannot be certainly stated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Helena Gora (FEIT) Anna Helena Gora,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Ilościowa ocena rezerwy perfuzji mięśnia sercowego na podstawie danych obrazowych z tomografii rezonansu magnetycznego
Supervisor
Błażej Sawionek (FEIT/IRMT) Błażej Sawionek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Błażej Sawionek (FEIT/IRMT) Błażej Sawionek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
perfuzja, rezerwa perfuzji mięśnia sercowego, tomografia rezonansu magnetycznego
Keywords in English
perfusion, myocardial perfusion reserve, magnetic resonance imaging
Abstract in Polish
Ocena ilościowa perfuzji i rezerwy perfuzji mięśnia sercowego, będących parametrami hemodynamicznymi pracy serca, jest niezwykle istotna m.in. w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Wyznaczenie tych parametrów na podstawie badań z tomografii rezonansu magnetycznego serca, choć jeszcze nie zaakceptowane klinicznie, pozwala uniknąć konieczności wykonywania badan inwazyjnych lub narażania pacjenta na promieniowanie jonizujące. W ramach niniejszej pracy zaimplementowano w środowisku MATLAB opisany w literaturze algorytm wyznaczania rezerwy perfuzji mięśnia sercowego z danych tomografii rezonansu magnetycznego, wykorzystujący funkcję Fermiego do modelowania przepływu krwi przez mięsień sercowy, i przetestowano go na lokalnych danych. W wyniku testowania działania algorytmu zdefiniowano grupę badań, dla których okazał się on nieskuteczny. Dotyczyło to pacjentów z podejrzeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej, skutkującej bardzo małą grubością mięśnia sercowego. Końcowe porównanie wyników z parametrem referencyjnym (cząstkową rezerwą przepływu wieńcowego) wskazuje na poprawność działania algorytmu, jednak ze względu na za małą statystycznie grupę badaną, nie można jednoznacznie tego stwierdzić.
File
  • File: 1
    Anna Helena GORA Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9954

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56d1ad99cf544e9490b3d45b7181190b/
URN
urn:pw-repo:WUT56d1ad99cf544e9490b3d45b7181190b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page