Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The seat of the foundation for the development of the local community in Otwock

Paulina Rak

Abstract

The subject of the diploma thesis is the conceptual design of the building where the foundation's registered office would be located for the development of the local community, with particular emphasis on the dissemination of knowledge about the wooden architecture of this region from the end of the 19th and the beginning of the 20th century and undertaking educational initiatives in this area. The functional program of the building includes the office premises of the foundation's seat, a workshop part with a multi-purpose room (with the possibility of exposure) and a service premises located on the ground floor, where a bookstore-cafe was designed, which would be a meeting place for residents. The facility was located in Otwock at one of the oldest streets of the city, at Kościelna Street. This street was marked in a straight line between the "Otwock" railway station from the west and the Roman Catholic chapel of Saint Vincent a`Paulo built in 1982 at its eastern closure. A large number of trees grow on the plot, including pine trees characteristic for this area. The main purpose of the project was to design a modern building referring to the wooden summer architecture of the Świdermajer style. The reference to regional architecture was implemented at the level of form, architectural detail as well as the materials used. Among other things, from the side of the front elevation - north-west and from the south-west elevation, roofed terraces with decorative wooden elements of geometric forms were designed, referring to the richly decorated Świdermajer porches.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Rak (FA) Paulina Rak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Siedziba fundacji na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w Otwocku
Supervisor
Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1858/L
Reviewers
Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
użyteczność publiczna, architektura drewniana, architektura regionalna, architektura letniskowa, Otwock, świdermajer, siedziba fundacji, ulica Kościelna
Keywords in English
public utility building, wooden architecture, regional architecture, wooden villa architecture, Otwock, swidermajer, the seat of the foundation, Koscielna street
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest projekt koncepcyjny budynku, w którym mieściłaby się siedziba fundacji działającej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania wiedzy na temat drewnianej architektury tego regionu z końca XIX i początku XX wieku oraz podejmowania inicjatyw o charakterze edukacyjnym w tym zakresie. Program funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenia biurowe siedziby fundacji, część warsztatową z salą wielofunkcyjną (z możliwością ekspozycji) oraz lokal usługowy zlokalizowany na parterze, w którym zaprojektowano księgarnio-kawiarnię, która byłaby miejscem spotkań dla mieszkańców. Obiekt został zlokalizowany w Otwocku przy jednej z najstarszych ulic miasta, przy ulicy Kościelnej. Ulica ta wytyczona została w linii prostej pomiędzy stacją kolejową "Otwock" od strony zachodniej a rzymskokatolicką kaplicą p.w. Św Wincentego a`Paulo wybudowaną w 1982 r. na wschodnim jej zamknięciu. Na działce rośnie duża liczba drzew w tym charakterystyczne dla tego terenu sosny. Głównym celem pracy było zaprojektowanie nowoczesnego budynku nawiązującego do architektury letniskowej drewnianej "nadświdrzańskiej". Nawiązanie do architektury regionalnej zostało zrealizowane na poziomie formy, detalu architektonicznego jak i zastosowanych materiałów. Między innymi od strony elewacji frontowej - północno zachodniej oraz od elewacji południowo - zachodniej zaprojektowano zadaszone tarasy z ozdobnymi elementami drewnianymi o geometrycznych formach nawiązując do bogato zdobionych świdermajerowskich werand.
File
  • File: 1
    185955_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35703

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56cb95b881304e448571395f71cd1056/
URN
urn:pw-repo:WUT56cb95b881304e448571395f71cd1056

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page