Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Social Integrator in Praga district

Eliza Obrycka

Abstract

Topic The subject of this project is a Social Integrator in Praga district. By conforming into the current of unveiling and defining district’s character, the project draws from its potential and becomes an inspiring destination for the local community. Idea The main concept is to create a space for integration of the district’s community. An accessible space, where the indigenous and incoming residents meet, maintain and form new relationships. Through its form, the building expresses its internal function. It looks like a jigsaw puzzle or a tower of building blocks. This refers to the process of assembly. The machine cut steel outer surface of the building gives it the industrial, heavy feel whereas the perforation pattern relates to the characteristics of a brick, utterly common in Praga district. The building was designed in a way to allow for flexibility to rearrange its interiors depending on current needs. The open space areas created in the workshop area enable residents seamless teamwork and movement. This layout enhances the process of integration as well as skills and experience exchange. Location The designed object is set on the east bank of Vistula river in the district of Praga North, adjacent to Szwedzka and Strzelecka streets junction. In close proximity you can find old factory buildings from the 19th century and the pre-WW II tenement houses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Eliza Obrycka (FA) Eliza Obrycka,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Praski Integrator Sąsiedzki
Supervisor
Paweł Grodzicki (FA) Paweł Grodzicki,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001425/L
Reviewers
Magdalena Staniszkis (FA/DFAUD) Magdalena Staniszkis,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA) Paweł Grodzicki (FA) Paweł Grodzicki,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
praga północ, warsztat, integrator
Keywords in English
praga, warsaw, integrator, workshop
Abstract in Polish
Temat Przedmiotem opracowania jest projekt Praskiego Integratora Sąsiedzkiego. Wpisując się w nurt odkrywania i „odczarowywania” warszawskiej Pragi, wykorzystuje potencjał dzielnicy i tworzy inspirujące miejsce dla lokalnej społeczności. Idea Ideą projektu jest stworzenie przestrzeni integracji dla społeczności Pragi-Północ. Miejsca dobrze dostępnego, gdzie możliwe jest spotykanie się „starych” i „nowych” mieszkańców dzielnicy oraz powstawanie lub zacieśnianie sąsiedzkich relacji. Swoją formą obiekt wyraża to co dzieje się wewnątrz. Stanowi swoistą układankę, wygląda jakby został złożony z klocków, tak jak w warsztacie różne sprzęty składane są z części. Maszynowo wycinana elewacja ze stali kortenowskiej nadaje budynkowi industrialny, techniczny charakter, natomiast wzór perforacji nawiązujący do wozówkowego wątku cegły osadza go w kontekście praskiej zabudowy. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, żeby jego wnętrze dało się łatwo rearanżować zgodnie z bieżącymi potrzebami. Otwarte przestrzenie warsztatów umożliwiają swobodną współpracę i kooperację między użytkownikami. Układ ten sprzyja integracji, wymianie doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Lokalizacja Projektowany obiekt zlokalizowany został po prawej stronie Wisły w dzielnicy Praga-Północ, przy skrzyżowaniu ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się pochodzące z XIX w. zabudowania dawnych zakładów przemysłowych oraz przedwojenne kamienice czynszowe. Program funkcjonalno-przestrzenny Praski Integrator kontynuuje zabudowę pierzei sąsiadujących ulic. Bryła budynku ma kształt zbliżony do litery L. Składa się z obróconych względem siebie bloków mieszczących różne funkcje. Pomiędzy zabudowanymi kondygnacjami znajdują się otwarte przestrzenie pełniące funkcję rekreacyjnych tarasów. Wewnątrz budynku mieszczą się: ogólnodostępne warsztaty, wspólne kuchnie oraz pracownia sztuki. Konstrukcja i użyte materiały Budynek projektowany jest jako konstrukcja żelbetowa w ustroju słupowo-płytowym i ścianowo-płytowym. Zewnętrzną powłokę stanowi perforowana kortenowa okładzina, za którą znajdują się przeszklone ściany doświetlające wnętrze i odsłaniające funkcjonowanie Integratora.
File
  • File: 1
    255834_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11423

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56b52243ed0f4156bb44fc0ad038996a/
URN
urn:pw-repo:WUT56b52243ed0f4156bb44fc0ad038996a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page