Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Real estate premises as a matter of cadastral

Paula Olimpia Gajowniczek

Abstract

Buying and selling flat is a complicated process. There are many ambiguities and pitfalls that you should pay attention. Buying property in the apartment building is equivalent to the acquisition of the isolated premises. The buyer becomes the owner of that particular property and co-owner of the common areas. Important aspect is floor surface, you should know what is included in this area and how it is calculated. It depends on the height of the room. If the room is 2.2 meters or more height, then this area is included as 100%, if it is 1.40-2.20 meters, then as 50% and if it is 1.40 or less, then you should ignore that area. Data which are in the Land and Property Register doesn’t in any case be consistent with facts in reality. So it is important to make geodetic post-completion stocktaking inside the apartment. This area is important, because it influence on price of apartment, rent and tax.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paula Olimpia Gajowniczek (FGC) Paula Olimpia Gajowniczek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Nieruchomości lokalowe jako przedmiot katastralny
Supervisor
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
lokal, nieruchomość, ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, powierzchnia użytkowa
Keywords in English
premises, immovables, records of land and building, real-estate register, usable area
Abstract in Polish
Zakup jak i sprzedaż mieszkania to skomplikowany proces. Istnieje wiele niejasności oraz pułapek, na które należy zwracać uwagę. Zakup nieruchomości w budynku wielorodzinnym jest równoznaczny z nabyciem wyodrębnionego samodzielnego lokalu. Kupujący staje się właścicielem tej konkretnej nieruchomości oraz współwłaścicielem części wspólnych. Ważnym aspektem jest powierzchnia użytkowa nieruchomości, warto wiedzieć co składa się na tę powierzchnię oraz jak jest ona liczona. Powierzchnie pomieszczenia w zależności od wysokości, która w świetle wynosi 2,20 m lub więcej należy zaliczyć do obliczeń w 100%, pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m w 50%, a te, których wysokość jest mniejsza niż 1,40 m pomija się. Nie zawsze to co widnieje w ewidencji gruntów i budynków, czy w projekcie jest zgodne z tym co jest w rzeczywistości. Dlatego warto zlecić inwentaryzację powykonawczą wewnątrz mieszkania. Powierzchnia ta jest ważna, ponieważ od niej zależy wysokość ceny za mieszkanie, czynszu oraz podatku.
File
  • File: 1
    Nieruchomość lokalowa jako przedmiot katastralny.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10788

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56b47848f6e6421fb8c47785657ceb06/
URN
urn:pw-repo:WUT56b47848f6e6421fb8c47785657ceb06

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page