Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza porównawcza funkcjonowania wodociągów wiejskich na przykładzie wybranych gmin powiatu płockiego

Krzysztof Stańczak

Abstract

-
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Stańczak (WBMiP) Krzysztof Stańczak Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Promotor
Maria Mikołajczyk (WBMiP/IB) Maria Mikołajczyk Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
30-06-2009
Data (rok) wydania
2009
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza, funkcjonowanie wodociągów wiejskich
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza funkcjonowania wodociągów wiejskich. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza porównawcza dotycząca funkcjonowania wodociągów wiejskich na przykładzie wybranych gmin powiatu płockiego.

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT567fdfb2a77f41c29b108fe3e1bbbcfb/
URN
urn:pw-repo:WUT567fdfb2a77f41c29b108fe3e1bbbcfb

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony