Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza porównawcza funkcjonowania wodociągów wiejskich na przykładzie wybranych gmin powiatu płockiego

Krzysztof Stańczak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Stańczak (FCEMP) Krzysztof Stańczak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
analiza, funkcjonowanie wodociągów wiejskich
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza funkcjonowania wodociągów wiejskich. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza porównawcza dotycząca funkcjonowania wodociągów wiejskich na przykładzie wybranych gmin powiatu płockiego.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT567fdfb2a77f41c29b108fe3e1bbbcfb/
URN
urn:pw-repo:WUT567fdfb2a77f41c29b108fe3e1bbbcfb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page