Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Using the resources of "cloud" in mobile applications that assist in looking for stolen vehicles

Oskar Michał Wróbel

Abstract

Cloud computing is commonly used term which means resources such as distributed servers that provide computing power and storage through Internet network. The aim of this study is to determine whether "cloud" is a useful technical solution which can accelerate processing of multimedia data, when writing applications for mobile devices such as smartphones and tablets. To perform the studies there was developed mobile application which assist in looking for stolen vehicles. Application uses camera build in device to collect video data and reads visible license plates numbers. While creating the application, OpenCV library was used for image processing and Tesseract software to recognize text on a well-prepared image.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oskar Michał Wróbel (FEIT) Oskar Michał Wróbel,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wykorzystanie zasobów "chmury" w aplikacjach mobilnych do poszukiwania skradzionych pojazdów
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Android, chmura obliczeniowa, przetwarzanie obrazów, urządzenie mobilne
Keywords in English
Android, cloud computing, image processing, mobile device
Abstract in Polish
Chmura obliczeniowa to często używane określenie pod którym kryją się zasoby takie jak rozproszone serwery udostępniające moc obliczeniową i przestrzeń dyskową przez sieć Internet. Celem pracy jest ustalenie czy „chmura” jest przydatnym rozwiązaniem technicznym, przyspieszającym przetwarzanie danych multimedialnych, w aplikacjach na urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety. Aby przeprowadzić badania stworzono aplikację mobilną na urządzenia z systemem operacyjnym Android, która służy do poszukiwania skradzionych samochodów. Aplikacja wykorzystuje kamerę wbudowaną w urządzenie pobrania danych wideo i odczytuje numery rejestracyjne widocznych pojazdów. Podczas tworzenia aplikacji wykorzystano bibliotekę OpenCV, która służy do przetwarzania obrazów oraz oprogramowanie Tesseract, które potrafi rozpoznać tekst na dobrze przygotowanym obrazie.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska - Oskar Wrobel.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9847

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT567c22ca20a44d7485f7b3ca1a7d18ac/
URN
urn:pw-repo:WUT567c22ca20a44d7485f7b3ca1a7d18ac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page