Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design Project of a reinforced concrete structure of a multi-dwelling building

Agata Rusiecka

Abstract

The main aim of this thesis was to design basic structural elements of a multi-dwelling building: slab, edge beam, stairs, column and foundational footing. Calculations were carried out for the slab above the repeatable floor, the edge beam in the level of the slab, stairs, the column of the garage and the foundational footing. The first, theoretical part of the thesis contains a short description of reinforced columns, the technical description of the building and the structure. The second part of the thesis includes the results for the slab, the edge beam, the stairs and the column obtained in the program where the structure of the building was modeled. The following part of the thesis contains the traditional calculation method of selected structural elements: the slab, the edge beam, stairs, the column of the garage and the foundational footing located under it. Results of forces, reactions and moments were achieved in the program. Calculations and designing of structural elements were carried out in Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Rusiecka (FCE) Agata Rusiecka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Supervisor
Julia Wróblewska (FCE/ICE) Julia Wróblewska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
130+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5330
Reviewers
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Julia Wróblewska (FCE/ICE) Julia Wróblewska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Płyta stropowa, belka krawędziowa, schody, słup, stopa fundamentowa, konstrukcja żelbetowa, nośność.
Keywords in English
Slab, edge beam, stairs, column, foundational footing, reinforced concrete structure, capacity.
Abstract in Polish
Podstawowym celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej było zaprojektowanie wybranych żelbetowych elementów nośnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzono dla stropu kondygnacji powtarzalnej, belki krawędziowej w poziomie tego stropu, schodów, a także słupa garażu oraz stopy fundamentowej. Pierwszą, teoretyczną część pracy poświęcono ogólnej charakterystyce słupów żelbetowych, opisowi technicznemu oraz opisowi konstrukcji. Drugi etap pracy obejmuje zestawienie obciążeń oraz przedstawienie wyników uzyskanych z programu obliczeniowego, gdzie zamodelowano konstrukcję. W kolejnych rozdziałach przeprowadzono obliczenia metodą tradycyjną dla wybranych elementów konstrukcyjnych – stropu, belki krawędziowej, schodów, słupa oraz stopy fundamentowej, na której jest posadowiony. Podstawę do obliczeń stanowiły wykresy sił, reakcji oraz momentów uzyskane z programu. Obliczenia statyczne przeprowadzono przy użyciu programu Robot Structural Analysis Professional 2019.
File
  • File: 1
    praca_inż-Rusiecka_Agata-276621.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31098

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT565737de733d4c19a73118a3bd9e39b8/
URN
urn:pw-repo:WUT565737de733d4c19a73118a3bd9e39b8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page