Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing preparation project of the food sector product

Jakub Krzysztof Rozkrut

Abstract

The aim of this project was preparing production of the new product for new company. Because of the fact, that it considered a food product, where is hard to say about construction, below thesis is focused on technological preparation and includes selection of relevant equipment, calculation of overall production time, and also on economical aspect which is unit cost of production and total cost of buying equipment. The thesis considered two variants of production, however none of them is much better than the other; one of them generates minimally lower costs than the other, but the other one provides bigger safety to hit the deadline of production. Below project contains also market research which conclusions was crucial to ascertain of legitimacy of starting the new enterprise. The market research was based on analysis of cucumbers cultivation in past years in Poland and also on import and export of pickled cucumbers and analysis of other companies and their products. All of these confirmed that there are conductive environment for new companies. Third chapter contains methodological solutions of innovational, constructional and technological production preparation based on academic literature. What is more, it also includes legal requirements, review of usually applied technologic solutions and enterprise financing with particular emphasis on financing by European Union funds.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Krzysztof Rozkrut (FoM) Jakub Krzysztof Rozkrut,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt przygotowania produkcji wyrobu z branży spożywczej
Supervisor
Ryszard Żuber (FoM/IMD) Ryszard Żuber,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Innovation Management Department (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM) Ryszard Żuber (FoM/IMD) Ryszard Żuber,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Przygotowanie produkcja branża spożywcza
Keywords in English
Preparation production manufacturing food product
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przygotowanie produkcji nowego wyrobu dla nowo powstałego przedsiębiorstwa. Ze względu na to iż dotyczyła ona wyrobu z branży spożywczej, gdzie trudno jest mówić o jego konstrukcji, projekt skupił się na technologicznym przygotowaniu produkcji, a więc doborze odpowiednich maszyn i obliczeniu czasu produkcji, a także na ekonomicznych aspekcie przedsięwzięcia tzn., na koszcie jednostkowym produkcji, a także na koszcie zakupu maszyn. W niniejszej pracy zostały rozpatrzone dwa warianty produkcji, z których nie można powiedzieć by któryś był zdecydowanie lepszy; jeden pozwala osiągnąć minimalnie tańsze koszty, zaś drugi względnie większe bezpieczeństwo wyprodukowania określonej ilości wyrobów. W niniejszej pracy została także rozpatrzona sytuacja rynkowa, na podstawie której zostały wyprowadzone wnioski na temat zasadności utworzenia nowego przedsiębiorstwa z zaproponowanym produktem. Analiza rynku obejmowała analizę produkcji rolnej ogórków gruntowych, import oraz eksport ogórków konserwowych, a także analizę konkurencji. Rozważania te potwierdziły zasadność projektu i utworzenia nowego przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim została przeprowadzona obszerna analiza rozwiązań metodycznych, poparta literaturą naukową obejmującą takie obszary jak innowacyjne przygotowanie produkcji, a także konstrukcyjne i technologiczne przygotowanie produkcji. W rozdziale tym zostały także omówione wymagania prawne, przegląd rozwiązań technologicznych z zakresu produkcji żywności, a także możliwości finansowania przedsięwzięcia z szczególnym uwzględnieniem dotacji z funduszy Unii Europejskiej.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Rozkrut_Jakub_251167.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14018

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56566977c84547648ff25f6113e8aa5d/
URN
urn:pw-repo:WUT56566977c84547648ff25f6113e8aa5d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page