Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of water and sewage installation in a storage hall building

Michał Głośniak

Abstract

The purpose of the diploma thesis is to design a water supply installation and a sewage system for a storage hall building. Both installations must meet the requirements set by Polish legislation and the expectations of future tenants in terms of utility. As a result of the work, a sewage and water supply system design was developed, taking into account the projections of sanitary installations on both levels of the social part, in the storage area and in the external area between the considered building and existing networks - sewerage and water supply. Drawings showing the location of individual components of the installation and the dimensions chosen allow the built-in installation to be built into the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Głośniak (FEE) Michał Głośniak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w hali magazynowej
Supervisor
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Biedugnis (FEE/DWSWT) Stanisław Biedugnis,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, hala magazynowa, projekt instalacji,
Keywords in English
water supply installation, sanitary sewage installation, warehouse, design of installation,
Abstract in Polish
Celem przedstawionej pracy dyplomowej jest wykonanie projektu instalacji wody użytkowej oraz instalacji kanalizacyjnej dla budynku hali magazynowej. Obie instalacje muszą spełniać wymogi stawiane przez prawodawstwo polskie oraz oczekiwania przyszłych najemców pod względem użytkowym. W wyniku sporządzenia pracy powstał projekt instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej, uwzględniający rzuty instalacji sanitarnych na obu poziomach części socjalnych, w obszarze magazynowym oraz w obszarze zewnętrznym pomiędzy rozpatrywanym budynkiem, a istniejącymi sieciami - kanalizacyjną i wodociągową. Rysunki, ukazujące rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji oraz dobrane wymiary, pozwalają wbudować zaprojektowaną instalację w budynek.
File
  • File: 1
    Michał_Głośniak_260569_inzynierska_Instlacja_wodociągowa_i_kanalizacyjna_w_hali_magazynowej_WIBHiIŚ_dr_inż._Agnieszka_Malesińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25812

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT56532da7ba2249e695d996af0b2b58b8/
URN
urn:pw-repo:WUT56532da7ba2249e695d996af0b2b58b8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page