Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Thermo-Dynamic Model of The Czech Industrial CHP Belonging To Unipetrol Group , Designed in the Ebsilon Programme

Joanna Maria Wielopolska

Abstract

Thesis presented below "Thermo - hydraulic model of the Czech industrial CHP belonging to Unipetrol group, designed in the Ebsilon programme" consists of two parts: theoretical and a practical one. Theoretical part includes literature overview about cogeneration technology as well as historical background and legal issues briefing. A detailed descriptions of a basic thermodynamic cycle (Rankine cycle) has been provided. Characteristics and combination of numerous devices that create a Combined Heat and Power Plant have been as well included in the theory. All the required assumptions for a model creation have been implemented in the first part. Practical part focuses on the problem of modelling in EBSILON®Professional programme. Thesis not only consists of the main issues regarding model creation, but also appropriate solutions. Additionally, short but thorough description of an inside programme calculations is provided. In order to perform simulation properly a modelling steps in both design and off-design mode are introduced. A final model and schematic diagrams are available in this part. Last but not least is the result review. This contains an analysis of a performed simulation and the summary of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Maria Wielopolska (FPAE) Joanna Maria Wielopolska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model cieplno - przepływowy czeskiej elektrociepłowni przemysłowej należącej do grupy Unipetrol wykonany w programie Ebsilon
Supervisor
Kamil Futyma (FPAE/IHE) Kamil Futyma,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
09-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
48
Internal identifier
MEL; PD-3786 (zastrzeżona)
Reviewers
Kamil Futyma (FPAE/IHE) Kamil Futyma,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
CHP, kogeneracja, model cieplno - przepływowy, program Ebsilon
Keywords in English
CHP, cogeneration, thermo - hydraulic model, Ebsilon programme
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska pt. „Model cieplno - przepływowy czeskiej elektrociepłowni przemysłowej należącej do grupy Unipetrol wykonany w programie Ebsilon” składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej oraz podsumowania pracy i wniosków z niej płynących. Część teoretyczna zawiera przegląd literatury dotyczącej kogeneracji, zarys historyczny rozwoju tej technologii a także aspekty prawne związane z jej zastosowane. Omówiono działanie podstawowych układów cieplnych (m.in. Rankine’a) oraz ich części składowych, budowę poszczególnych urządzeń oraz ich funkcjonowanie w elektrociepłowni. W teoretycznej części pracy opisano również założenia przyjmowane do modelowania pracy elektrociepłowni. Część praktyczna dotyczy problemu modelowania elektrociepłowni w programie EBSILON®Professional. Przedstawione zostały główne problemy, które mogą się pojawić podczas tworzenia modelu oraz zastosowane w rozpatrywanym modelu rozwiązania. W tej części pracy zawarty jest schemat ideowy oraz dokładny model. Kolejny element to opisanie działania programu Ebsilon - założenia wykorzystywane przez oprogramowanie oraz wykonane obliczenia. Ze względu na specyfikę problemu przedstawiono etapy modelowania w trybie design oraz off - design. Na zakończenie pracy zaprezentowane otrzymane podczas modelowania wyniki oraz wnioski.
File
  • File: 1
    dyplom Wielopolska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13820

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT563f34545c334af3a8ce8e4e12a4c9f6/
URN
urn:pw-repo:WUT563f34545c334af3a8ce8e4e12a4c9f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page