Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

CSM/ECSM Diagram Editor Tool

Paweł Nowotarski

Abstract

Concurrent State Machine is an innovative solution in the field of formal methods in concurrent systems design. It aims at maintaining the bridge between intuitive and easy to learn traits of UMLts state diagrams and strictness and precession of description essential for application of formal methods. These qualities of C SM’s were used in conceptual fiamework of COSMA, a software environment designed for the purposes of practically usable concurrent systems specification, verification and design. This encouraged me to develop edition tool for CSM and Extended CSM graphs that could be incorporated in future realization of COSMA toolset. For implementation of this software I chose the Qt 4.4 fřamework, as an example of latest trends in application development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Nowotarski (FEIT/ICS) Paweł Nowotarski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Edytor automatów CSM/ECSM
Supervisor
Michał Nowacki (FEIT/ICS) Michał Nowacki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001029
Keywords in Polish
projektowanie systemów reaktywnych, edycja diagramów, GUI, CSM, ECSM
Keywords in English
concurrent systems design, diagram editor, GUI, CSM, ECSM
Abstract in Polish
Automaty współbieżne CSM (ang. Concurrent State Machine) to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na graficzne projektowanie systemów reaktywnych. Łączy ono w sobie przejrzystość i intuicyjność graficznej reprezentacji systemu właściwą notacji 13ML z precyzjâ opisu niezbędną do zastosowania metodyk formalnych specyfikacji i weryfikacji oprogramowania. Powyższe właściwości automatów CSM zostały wykorzystane przez projektantów środowiska COSMA, które stawia sobie za cel stworzenie kompletnego rozwiapmia w zakresie projektowania, analizy i weryfikacji systemów reaktywnych. Ta przesłanka leży u podstaw mojej pracy, w której zdecydowałem się stworzyć nowoczesne środowisko do graficznej edycji diagramów reprezentuj âcych automaty CSM/ECSM, spełniające wymogi środowiska COSMA. Do implementacji aplikacji wybrałem zestaw narzędzi programistycznych Qt 4.4, jako przykład wykorzystania nowoczesnych trendów w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT55ca3d8f63464483922eccdfaa53b860/
URN
urn:pw-repo:WUT55ca3d8f63464483922eccdfaa53b860

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page