Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The ways of promotion the new political parties in parliamentary election in Poland in 2015

Martyna Mierzejewska

Abstract

In this work I have concentrated on showing in what way the new political parties are promoting their electoral programme in order to get as biggest supporting the electorate in the parliamentary election. For that purpose at first I dealt with explaining comprehending marketing and its kinds. One of the crucial elements was showing the behavior of electors and their division into individual groups. Subsequently, I went to announcing the ways of positioning the new political groups and kinds of game plan. An accurate description of the situation on the Polish political landscape was the next stage of the work. The last chapter of the work was devoted to presenting the characteristic of chosen new political parties and their actions in the parliamentary election in Poland in 2015. A summary, in which conclusions from theses put forward earlier were entered into is the last part of my deliberations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Mierzejewska (FASS) Martyna Mierzejewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Promocja nowopowstałych partii politycznych w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Gołębiowska (FASS/DASMA) Anna Gołębiowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
partia polityczna, program wyborczy, marketing polityczny, wyborca, scena polityczna, wybory parlamentarne
Keywords in English
political party, electoral programme, political marketing, elector, political landscape, parliamentary elections
Abstract in Polish
W niniejszej pracy skupiłam się na pokazaniu w jaki sposób nowe partie polityczne promują swój program wyborczy, aby zdobyć jak największe poparcie elektoratu w wyborach parlamentarnych. W tym celu najpierw zajęłam się wyjaśnieniem pojęcia marketingu i jego rodzajów. Bardzo ważnym elementem było ukazanie zachowań wyborców i ich podział na poszczególne grupy. Następnie przeszłam do rozpisania sposobów pozycjonowania nowych ugrupowań politycznych i rodzajów strategii działania. Kolejnym etapem pracy był dokładny opis sytuacji na polskiej scenie politycznej. Ostatni rozdział pracy został poświęcony charakterystyce wybranych nowopowstałych partii politycznych i ich poczynań w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Ostatnią częścią moich rozważań jest podsumowanie, w którym zostały zawarte wnioski z postawionych wcześniej tez.
File
  • File: 1
    praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13326

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT55aa2a9f0a454168a73de22046477c64/
URN
urn:pw-repo:WUT55aa2a9f0a454168a73de22046477c64

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page