Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Architectural design of a single-family residential building with an analysis of the profitability of design solutions that meets current and future criteria for the demand for non-renewable primary energy

Oleksiy Stavetskyy

Abstract

The purpose of the engineering thesis is to analyze the costs and technical solutions of a single-family residential building designed in accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure of April 12, 2002 on the technical conditions to be met by buildings and their location (Journal of Laws 2019.0.1065). The work compares two designs of this building. The first meets the current requirements arising from the above regulation, effective from January 1, 2017, while the second meets the technical conditions that will apply from December 31, 2020, including the requirements for thermal insulation and the demand for non-renewable primary energy. The presented thesis also contains investor cost estimates of two versions of the architectural design of a single-family residential building. Based on the comparative analysis, conclusions were made on the energy efficiency of the proposed building design options.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oleksiy Stavetskyy (FCE) Oleksiy Stavetskyy,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt architektoniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego z analizą opłacalności rozwiązań projektowych, spełniających aktualne i przyszłe kryteria w zakresie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
Supervisor
Piotr Leon Narloch (FCE/ICE) Piotr Leon Narloch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Pages
99+załączniki
Internal identifier
DIL-5620
Reviewers
Piotr Leon Narloch (FCE/ICE) Piotr Leon Narloch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Budynek jednorodzinny, obliczenia cieplne, analiza kosztów, zapotrzebowanie na energię pierwotną
Keywords in English
Single-family building, thermal calculations, cost analysis, primary energy demand
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej inżynierskiej jest analiza kosztów i rozwiązań technicznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaprojektowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065). W pracy porównano dwa projekty tego budynku. Pierwszy spełnia aktualne wymagania wynikające z powyższego rozporządzenia, obowiązujące od 1 stycznia 2017, drugi zaś spełnia warunki techniczne, które będą obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku, w tym wymagania w zakresie izolacyjności termicznej oraz w zakresie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Przedstawiona praca dyplomowa zawiera również kosztorysy inwestorskie dwóch wersji projektu architektonicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na podstawie analizy porównawczej sformułowano wnioski na temat opłacalności energetycznej zaproponowanych wariantów projektu budynku.
File
  • File: 1
    praca_inż-Oleksiy_Stavetskyy-280728.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30747

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT55a2a6fbc07b4dc3a802a13e4ada8566/
URN
urn:pw-repo:WUT55a2a6fbc07b4dc3a802a13e4ada8566

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page