Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

ECG recording system based on dry electrodes

Rafał Praczyk

Abstract

Electrocardiography is an often performed diagnostic medical procedure performed to diagnose heart diseases. The main difficulties in developing ECG recording systems are: removing distortions associated with recording, galvanic isolation of the patient from system power source and presentation of recorded signal. The aim of this thesis is to make a complete ECG recording system consisting of an analog amplifier with noise cancelation filters, analog to digital conversion and data visualization on Android smartphone. Additionally it was decided to design, construct and apply in system dry ECG electrodes that have comparable parameters to wet gel electrodes used today during ECG recordings and would also increase patient comfort during the examination.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Praczyk (FEIT/PE) Rafał Praczyk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do rejestracji EKG oparty na elektrodach suchych
Supervisor
Jerzy Weremczuk (FEIT/PE) Jerzy Weremczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-57
Keywords in Polish
Elektrokardiografia, EKG, aplikacja Android, Java, Arduino, elektrody suche, system do rejestracji EKG, tor analogowy, projektowanie PCB
Keywords in English
Electrocardiography, ECG, Android application, Java language, Arduino platform, dry electrodes, PCB design
Abstract in Polish
Elektrokardiografia to często wykonywany zabieg diagnostyczny stosowany w medycynie w celu diagnozowania chorób serca. Podstawowymi trudnościami w tworzeniu systemów do rejestracji sygnałów elektrokardiograficznych są: usunięcie zakłóceń towarzyszących rejestracji, izolacja galwaniczna pacjenta od zasilania sieciowego oraz odpowiedni sposób prezentacji zarejestrowanego sygnału. Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wykonanie kompletnego systemu do rejestracji sygnałów elektrokardiograficznych, składającego się z analogowego wzmacniacza z implementacją filtrów przeciwzakłóceniowych, toru przetwarzania analogowo-cyfrowego oraz systemu prezentacji danych przy pomocy aplikacji na smartfona z systemem Android. Dodatkowo we wzmacniaczu zastosowano suche elektrody EKG o parametrach nieodbiegających mocno od stosowanych w medycynie żelowych elektrod mokrych, które jednocześnie zwiększałyby komfort pacjenta podczas badania.
File
  • File: 1
    Rafał Praczyk_praca_inżynierska_WEITI_227759_PW_2016.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT559079b5091945698b54d6a37993b24f/
URN
urn:pw-repo:WUT559079b5091945698b54d6a37993b24f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page