Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Terrorism and national security state

Aleksandra Krystyna Mrzyczek

Abstract

The modern terrorism is a phenomenon very dynamic, occur in various forms and is constantly changing. The events of the turn twentieth and twenty-first century such as the terrorist attacks of September 11, 2001, on Madrid and London, and the recent in Paris and Brussels guide preparations of this work in the following directions: firstly, familiarization with the basic terminology of terrorism, its history and the impact on the national security state, secondly to present the forms and types of terrorist attack, and thirdly counter terrorism as a part of work for the security of the state.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Krystyna Mrzyczek (FASS) Aleksandra Krystyna Mrzyczek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe państwa
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
terroryzm, bezpieczeństwo narodowe państwa, atak terrorystyczny, rodzaje ataków terrorystycznych, formy ataków terrorystycznych, przeciwdziałanie terroryzmowi
Keywords in English
terrorism, national security state, terrorist attack, types of the terrorist attacks, forms of the terrorist attacks, counter terrorism
Abstract in Polish
Współczesny terroryzm jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, występuje pod różnymi postaciami oraz ulega ciągłym zmianom. Wydarzenia przełomu XX i XXI w., takie jak ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r., w Madrycie i Londynie, czy niedawne w Paryżu i Brukseli naprowadziły przygotowanie niniejszej pracy w następujących kierunkach: po pierwsze zapoznanie się z podstawową terminologią terroryzmu, jego historią oraz wpływem na bezpieczeństwo narodowe państwa, po drugie przedstawienie form i rodzajów ataków terrorystycznych, po trzecie przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa.
File
  • File: 1
    Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe państwa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13107

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT55400fb52d9342908c6fa3f01219c403/
URN
urn:pw-repo:WUT55400fb52d9342908c6fa3f01219c403

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page