Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt termomodernizacji wraz z regulacją instalacji co dla budynku zamieszkania zbiorowego

Grzybowski Paweł

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzybowski Paweł Grzybowski Paweł,, Undefined Affiliation
Supervisor
Arkadiusz Kamiński (FCEMP/ICEn) Arkadiusz Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-03-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
termomodernizacja, instalacje co
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter projektowy. Przedmiotem pracy jest projekt termomodernizacji dla budynku wielorodzinnego. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części projektowej. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt termomodernizacji wraz z regulacją instalacji co dla budynku zamieszkania zbiorowego
File
  • File: 1
    Paweł Grzybowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5538f640c7664d06b5cfa9a66e54e103/
URN
urn:pw-repo:WUT5538f640c7664d06b5cfa9a66e54e103

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page