Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Data exchange module for the CRIS system

Konrad Kucharczyk

Abstract

Institution systems contain data on research conducted there. In order for information about them to be disseminated among people outside these institutions, systems have been created whose task is to collect and archive metadata about research conducted at the center. These data are saved in various formats, systems operate based on various protocols. Their multitude motivated to create a program that allowed it to be easily configured. Therefore, the protocol version is set, or the metadata format to be used for cooperation with the given institution system. The provision of such functionalities was possible due to the use of appropriate application skeletons and libraries. Thus, a program was created that meets the given requirements, and the support of exemplary protocols - OAI-PMH and ResourceSync with metadata in the DublinCore or CERIF format - has been implemented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Kucharczyk (FEIT/ICS) Konrad Kucharczyk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Moduł wymiany danych dla systemu CRIS
Supervisor
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
41/19 (2634)
Reviewers
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
CRIS, metadane, zbieranie metadanych, web serwis, zbieracz,repozytorium, modularność, REST, wstrzykiwanie zależności, CERIF, ResourceSync
Keywords in English
CRIS, metadata, web service, metadata harvesting, collector, repository,modularity, REST, injection of dependencies, CERIF, ResourceSync
Abstract in Polish
Systemy instytucji zawierają dane na temat prowadzonych tam badań. By informacja na ich temat mogła zostać rozpowszechniona wśród osób spoza tych instytucji powstały systemy, których zadaniem jest zebranie i archiwizacja metadanych o prowadzonych w ośrodku badaniach. Dane te zapisywane są w różnych formatach, systemy działają w oparciu o różne protokoły. Ich mnogość zmotywowała do stworzenia programu, który pozwolił na to, by w prosty sposób go konfigurować. Ustawiana jest więc wersja protokołu czy też format metadanych, który ma być używany do współpracy z danym systemem instytucji. Zapewnienie takich funkcjonalności było możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednich szkieletów aplikacji oraz bibliotek. Stworzony został więc program, który spełnia dane wymagania, a także zaimplementowana została obsługa przykładowych protokołów - OAI-PMH oraz ResourceSync z metadanymi w formacie DublinCore lub CERIF.
File
  • File: 1
    PracaInzynierka_KucharczykKonrad.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32029

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5527448e011c46a094c569c32d5f6fe0/
URN
urn:pw-repo:WUT5527448e011c46a094c569c32d5f6fe0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page