Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A tool for detecting, storing and visualizing events in an Android device

Michał Marcin Janiak

Abstract

This thesis presents a tool for monitoring the use of a smartphone or any application. It allows to find out which user interactions with a mobile device are the most popular. One of the elements of the project is a library with API which allows to identify users, declare names of events, read current date, communicate with the cloud. Collected information is sent and saved in a real-time database provided by Firebase. Moreover a program for data visualization was created to make it easier to observe the relations between data. In the project I decided to focus in the first type of the data source. I created an application that gathers information on how the smartphone is used. The application uses a library that communicates with the cloud. In the final part of the thesis, I presented a two weeks test which summarizes whole work and allows to draw conclusions about the use of a mobile device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Marcin Janiak (FEIT) Michał Marcin Janiak,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Narzędzie do wykrywania, przechowywania i wizualizacji zdarzeń w urządzeniu z systemem Android
Supervisor
Jarosław Domaszewicz (FEIT) Jarosław Domaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Domaszewicz (FEIT) Jarosław Domaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jarosław Piotr Turkiewicz (FEIT) Jarosław Piotr Turkiewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Android, biblioteka, wykrywanie zdarzeń, monitorowanie zachowania użytkowników, aplikacja, Firebase, baza danych czasu rzeczywistego, wizualizacja danych
Keywords in English
Android, library, events detection, monitoring user behavior, application, Firebase, realtime database, data visualization
Abstract in Polish
Praca przedstawia narzędzie umożliwiające monitorowanie sposobu użycia smartfona lub dowolnej aplikacji dla systemu Android. Pozwala to na poznanie sposobu interakcji użytkownika z urządzeniem mobilnym. Jednym z elementów projektu jest biblioteka wraz z API umożliwiającym: identyfikację użytkowników, deklarację nowych rodzajów zdarzeń, odczyt aktualnej daty oraz komunikację z chmurą. Zebrane informacje przekazywane są do bazy danych czasu rzeczywistego, dostarczanej przez Firebase. Ponadto stworzony został program, umożliwiający wizualizację zebranych danych, który pozwala na szybkie dostrzeżenie zależności pomiędzy nimi. W projekcie zdecydowałem się skupić na pierwszym z wymienionych źródeł danych, to znaczy na sposobie użycia smartfona. W tym celu stworzona została aplikacja zbierająca tego rodzaju dane, korzystająca z biblioteki oraz komunikująca się z chmurą. W końcowej części pracy przeprowadzony został dwutygodniowy test, obrazujący działanie całości narzędzia oraz pozwalający na wyciągnięcie pewnych wniosków odnośnie sposobu użycia urządzenia mobilnego.
File
  • File: 1
    Michał_Janiak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32058

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5524fc79c50143ee996a6cea6677d662/
URN
urn:pw-repo:WUT5524fc79c50143ee996a6cea6677d662

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page