Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Project of advertisement service implemented in Java Enterprise Edition technology

Szymon Kacper Kosiak

Abstract

The theme of the engineering thesis is project of advertising service implemented in Java Enterprise Edition technology. In the first chapter was described main goal, genesis, and scope of the thesis, characteristics of online auctions was presented also. Next chapters are focused on characteristics of project management methodology, afterwards suggested technologies of implementation where shown. Next chapters includes analysis of application requirements, project of views used by service, main parts of configuration. Then time, cost and profit of implementation were estimated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Kacper Kosiak (FoM) Szymon Kacper Kosiak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt serwisu ogłoszeniowego wykonanego w technologii Java Enterprise Edition
Supervisor
Sylwester Pięta (FoM/BITD) Sylwester Pięta,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kamiński (FoM/BITD) Andrzej Kamiński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Sylwester Pięta (FoM/BITD) Sylwester Pięta,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
serwis ogłoszeniowy, e-commerce, aukcja, ogłoszenie
Keywords in English
advertisement service, e-commerce, auction, advertisement
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest projekt serwisu ogłoszeniowego wykonanego w technologii Java Enterprise. W pierwszych rozdziałach zostały opisane cel, geneza i zakres pracy oraz została przedstawiona charakterystyka aukcji internetowych. W kolejnych rozdziałach skupiono się na charakterystyce wybranych metodyk zarządzania projektami, następnie przedstawiono sugerowane technologie wykonania serwisu. W następnych rozdziałach dokonano analizy wymagań serwisu, zaprezentowano projekty widoków aplikacji oraz przedstawiono implementację bazy danych wykorzystywanej przez serwis. W kolejnym rozdziale przedstawiono elementy konfiguracji aplikacji, a następnie oszacowano czas wykonania serwisu, koszty oraz zyski.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Kosiak_Szymon_251133.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12778

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT551bf14f039e41e68136f9b95bdebaa9/
URN
urn:pw-repo:WUT551bf14f039e41e68136f9b95bdebaa9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page