Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badanie wpływu zmiany parametrów skleiny na wytrzymałość połączeń klejonych w kompozytach polimerowych

Cezary Górniak

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Górniak (FPAE) Cezary Górniak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-12-2009
Issue date (year)
2009
Pages
53
Internal identifier
MEL-PD-001013
Reviewers
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Stanisław Suchodolski (FPAE/IAAM) Stanisław Suchodolski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
KOMPOZYTY POLIMEROWE, POŁĄCZENIA KLEJONE, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Tematem badań niniejszej pracy jest skleina łącząca kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym. Badania mają na celu sprawdzenie jaka skleina jest optymalna do zastosowań w lotniczych konstrukcjach kompozytowych
File
  • File: 1
    Dyplom_poprawiony.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT54bfd36379614c6d816c0b458f2364fc/
URN
urn:pw-repo:WUT54bfd36379614c6d816c0b458f2364fc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page