Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of training procedures in the Student Government of the Warsaw University of Technology

Klaudia Magdalena Dąbrowska

Abstract

The purpose of this study is to discuss the concept of training in public administration and the Student Government of the Warsaw University of Technology but also discuss the effects of training conducted at the SSPW from the perspective of a training participant. The main research problem of this work is the analysis of the effectiveness and course of training and also the satisfaction of training participants in SSPW. The research method used in this work is the quantitative method. The research was conducted using a survey disseminated among currently or the past members of SSPW. The thesis was divided into three chapters. The first discusses the concept of training, the second contains regulations and discussion of training procedures in SSPW, and the third part presents the results of the research. The analysis carried out during the research showed to a large extent a positive assessment of previous trainings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Klaudia Magdalena Dąbrowska (FASS) Klaudia Magdalena Dąbrowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Analiza procedur szkoleniowych w Samorządzie Studentów Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
szkolenia, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Keywords in English
trainings, Student Government of the Warsaw University of Technology, human resource management.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest omówienie pojęcia szkoleń w administracji publicznej i Samorządzie Studentów Politechniki Warszawskiej, jak również efektów szkoleń przeprowadzanych w SSPW z perspektywy uczestnika danych szkoleń. Głównym problemem badawczym niniejszej pracy jest analiza skuteczności i przebiegu szkoleń oraz satysfakcji uczestników szkoleń w SSPW. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy jest metoda ilościową. Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety rozpowszechnionej wśród obecnych i byłych członków SSPW. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej zostało omówione pojęcie szkolenia, w drugiej zostały zawarte regulacje oraz omówienie procedury szkoleń w SSPW, a w trzeciej części zaprezentowałam wyniki badań. Dokonana podczas badań analiza wykazała w dużej mierze pozytywną ocenę przeprowadzanych dotąd szkoleń.
File
  • File: 1
    Praca_Licencjacka._Klaudia_Dąbrowska_pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34314

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT547628365058480b9a797b633d09de59/
URN
urn:pw-repo:WUT547628365058480b9a797b633d09de59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page